Autonomie, zelforganisatie en zelfsturing

Columns

Termen als ‘zelforganisatie’ en ‘zelfsturing’ zijn bijzonder populair op internet. Hoewel ze qua betekenis nogal eens door elkaar worden gebruikt, wordt met beide geclaimd dat ze de oplossing zijn voor professionals die dreigen te verdrinken in het moeras van bureaucratie.

Autonomie als oplossing voor alles

Helaas lees ik erg weinig over de toepassing van meer autonomie in de praktijk. Inderdaad zou veel autonomie in sommige situaties goed zijn. Maar in andere situaties zou dat waarschijnlijk juist niet werken, en is een traditionele hiërarchische aansturing veel beter. Zowel voor de resultaten als voor het plezier van de medewerkers. Ik heb vanuit de praktijk vier criteria ontwikkeld waarmee je kunt bepalen hoeveel autonomie van professionals in een specifieke situatie optimaal is:

Jan Pieter van der Zouwen
Kloppend verhaal. Draag ik ook zo uit. De mate van autonomie en zelfsturing is afhankelijk van of mederwerker/ team in staat is om doelen te realiseren, dus effectief te zijn.

Meer over Innovatief organiseren