Channels

Oeps, wat moet je nu met deze titel, vraag jij je misschien af. Een mes dat zichzelf niet kan slijpen? Wat heeft dat met jou te maken? Als je verder leest, dan wordt dat je vanzelf duidelijk. Het mes kan, zoals dat meestal met metaforen gaat, veel verschillende betekenissen hebben. Dit keer staat het mes voor een of meer thema’s of dilemma’s die jou bezighouden. Voor veel leidinggevenden, en niet alleen voor hen, geldt dat zij op zoek zijn naar een oplossing voor de thema’s of dilemma’s waar zij mee worstelen. Jij bent niet de enige die daar tegenaan loopt!

Er is een discrepantie tussen theorie en praktijk!

Je bent dat vast met mij eens. Veel leiders weten dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie veronderstelt. Ik zie dat ook terug in reacties van lezers op mijn columns. Die vragen aan mij hoe het komt dat er in de praktijk vaak nog zo weinig terecht komt van wat in theorie al lang bekend is. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar niet direct een sluitend antwoord op, maar ik weet wel een oplossing voor je. Laten we bij het begin beginnen!

Lees ook:

Lastige gesprekssituaties!

Als leidinggevende heb je een grote invloed op de prestaties

Dat hoef ik denk ik niet verder toe te lichten. Dat weet je zelf ook wel. Zonder jou zou je team waarschijnlijk stuurloos rond dobberen. Ergens uitkomen waar het team helemaal niet moet zijn. Jouw aansturing is nodig om het team tot prestaties te brengen. Jij hebt daar een grote invloed op!

Dan is het zaak dat jij je zaakjes goed op orde hebt!

Je zaakjes goed op orde hebben, betekent dat jij overzicht hebt over de dingen die je nog wilt doen. Dat je weet welke doelen je wilt bereiken, welke resultaten je daarmee wilt boeken en hoe je het proces om daar te komen, aan gaat sturen.

Tegen welk dilemma of thema loop jij aan?

Maar het zou mij verbazen als je bij de aansturing niet tegen een of ander dilemma of thema aanloopt. Misschien is je dilemma dat je nu al ziet dat je veel te weinig tijd hebt of misschien is je thema hoe je om moet gaan met conflicten, of maak jij je druk over je resultaten: hoe krijg je de mensen van A naar B. Maar het kan ook zijn dat er voor jou een heel ander thema of dilemma speelt. Ook nu weer geldt dat jij niet de enige bent. Andere belangrijke leiders hebben ook thema’s en dilemma’s die hen bezighouden!

Dilemma’s en thema’s waar belangrijke leiders hulp bij zoeken

Onderzoek wijst uit dat belangrijke leiders hulp zoeken bij dilemma’s en thema’s zoals het eigen zelfbeeld (74%), effectief communiceren (72%), stijlen van leidinggeven (55%), omgaan met conflicten (64%), valkuilen herkennen (77%), balans vinden tussen werk en privé (40%) en grenzen leren stellen (48%). Goed om te weten waar belangrijke leiders mee worstelen.

Belangrijke leiders laten zich coachen!

Zoals het ook gebruikelijk is bij topsporters, zo wordt het steeds meer ‘normaal’ voor belangrijke leiders om zich te laten coachen.

Return on Investment

Aan executives (belangrijke leiders dus!) die een coachtraject gevolgd hebben, is vorig jaar in een onderzoek gevraagd naar hun mening over Return on Investment. Als zij de kosten tegen de baten van coaching afzetten, dan vindt slechts 5% het een slechte investering, voor 22% dekken de kosten de baten en maar liefst 73% vindt het een goede investering.

Opbrengst coachtraject

Onderzocht is wat de opbrengst is van coaching op de thema’s en dilemma’s waar ik hiervoor over schreef. Het zelfbeeld is 85% verbeterd, effectief communiceren is met 70% verbeterd, Stijl van leidinggeven met 53%, omgaan met conflicten met 54%, valkuilen herkennen met 72%, balans tussen werk en privé met 20% en grenzen leren stellen is met 47% verbeterd.

De oplossing voor je dilemma of thema is een coach!

Volg het spoor van andere belangrijke leiders! Een professionele coach zou natuurlijk de allermooiste oplossing zijn! Maar als je die niet kunt krijgen, vraag dan een collega leidinggevende om jouw coach te zijn. Het hoeft geen collega uit je eigen organisatie te zijn. Zoek liever iemand daarbuiten en zo mogelijk uit een ander vakgebied.

Let op de ‘klik’ met je coach!

Inhoudelijke deskundigheid is bij een coachtraject van ondergeschikt belang. Veel belangrijker is het om een persoonlijke ‘klik’ met je coach te ervaren. Die klik moet al in het eerste gesprek tot stand komen. Uitgangspunt daarbij is wederzijds respect. Met een coach die jij vertrouwt, kun je optimaal aan het oplossen van je dilemma of thema werken!

Met een coach kun je de discrepantie tussen theorie en praktijk verkleinen!

Veel succes! Je reactie op deze column is van harte welkom!

Voor dit artikel heb ik gegevens gebruikt uit het onderzoek van KPMG in samenwerking met de Erasmus Universiteit ‘Leiderschap & Coaching in tijden van crisis’, 2009

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x