Het verandervermogen van een organisatie

Columns

Uit het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 blijkt dat slechts 16% van de Nederlandse werknemers ervan overtuigd is dat hun organisatie effectief kan omgaan met verandering. Dit is een zorgwekkende constatering, juist in een tijd waarin de dynamiek in de samenleving groot is en veranderingen noodzakelijk zijn om als organisatie relevant te blijven. Wat zijn de belangrijkste oorzaken?

Medewerkers kennen de koers niet

Het lage verandervermogen wordt met name veroorzaakt door onduidelijkheid bij de medewerkers over de koers van de organisatie. Zo blijkt dat ongeveer 50% deze kent en dus 50% niet. Daarnaast geeft een groot deel aan dat er onvoldoende draagvlak is. Mede daardoor wordt er weinig urgentie gevoeld om te veranderen. Slechts een vijfde ziet de absolute noodzaak om te v...

Meer over Leiderschap