Werken met de value based scorecard

Cover stories
Casus:
Wij werden benaderd door een adviesbureau op het gebied van techniek. De directeur klaagde over het gebrek aan discipline bij zijn (hoogopgeleide) medewerkers. De neuzen zijn niet gericht, iedereen doet vooral wat hij of zij  zelf het leukst of belangrijkst vindt. Vraag aan ons was of wij een Balanced Scorecard, of het liefst zelfs een Value Based Scorecard, want die is geavanceerder, zouden kunnen ontwerpen. We dachten het onze ervan en stelden voor eerst maar eens een VBS Quick Scan te doen (zie hiero...

Maanders
Prima praktijk gericht artikel.
pieter kroezen
Lid sinds 2019
geeft je de eerste inzichten in het benutten van de kpi's

Meer over Prestatie indicatoren