De weg van ik naar jij naar wij en naar resultaat ...

Columns

Met behulp van gegevens uit eigen onderzoek zijn de resultaten en de wijze van sturing van 46 projecten bestudeerd. Deze projecten betreffen organisatieveranderingen waarbij informatietechnologie (IT) een belangrijke rol speelt. In dit onderzoek worden vragen gesteld om de eigen bereidheid en competentie met betrekking tot verandering te waarderen en die van collega’s; 24% geeft haar of zijn collega's hetzelfde cijfer voor bereidheid om te veranderen, 76% van de respondenten vindt zichzelf meer bereid om te veranderen dan collega’s. Niemand vindt zichzelf dus minder bereid dan zijn of haar collega’s! Het gemiddelde cijfer voor het waarderen van de eigen bereidheid scoort een 9,4 op een schaal van 1 tot 10. De bereidheid van collega’s wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,3. Dat is 33% lage...

Meer over Projectmanagement