Groei: economische waarde of menselijk welbevinden?

Columns

Er is iets geks aan de hand met het woord groei. De een gebruikt het woord voor de ontwikkeling en het welbevinden van mensen en organisaties in al haar facetten. De ander gebruikt groei om alleen de economische waarde en financiële resultaten van een organisatie uit te drukken. Dat creëert een wereld van verschil met verstrekkende gevolgen voor mensen én organisaties.

Een inclusieve of exclusieve betekenis van groei is bepalend voor de besturing én prestaties van organisaties. Het maakt nogal uit of jij stuurt op ontwikkeling van de organisatie in al haar facetten en je collega bestuurder alleen op de financiële resultaten. Voor het sturen van een organisatie zoek je naar eenduidigheid en compleetheid. Verschil in definities leidt tot verwarring. Exclusieve focus op financiële prestaties ...

Meer over Duurzaam ondernemen