Waarom breekt er in teams machtsstrijd uit?

Actueel

Machtsstrijd is schadelijk voor een organisatie. Waar een organisatie wil dat haar medewerkers samenwerken en elkaar ondersteunen, leidt machtsstrijd tot het tegendeel. Een machtsstrijd kan uitbreken wanneer een team een bedreiging of onzekerheid ervaart en individualistisch van aard is.

Lisanne van Bunderen zegt:“Neem de epische machtsstrijd tussen Steve Jobs en John Sculley, die Apple bijna te gronde richtte. Machtsstrijd schaadt een organisatie vaak, omdat het samenwerking en vertrouwen tussen medewerkers in de weg staat en hen afleidt van hun eigenlijke taak”.

Interne machtsstrijd komt veel voor in organisaties. Waarom breekt er een machtsstrijd binnen teams uit, en hoe dat kan worden voorkomen?

Inter-team conflicten

Ten eerste keek Van Bunderen naar het verband tussen conflicten tusse...

Meer over Conflicthantering / Mediation