Macht en politiek vormen het hart van elke organisatie. Ze zijn de motor van de besluitvorming. Ieder die werkt in een organisatie heeft met macht en politiek te maken. Iedereen moet via besluitvorming dingen gedaan krijgen. Iedereen speelt mee. Alleen, niet iedereen is zich daarvan bewust. Er rust een taboe op politiek, met grote nadelen voor iedereen. Iedereen speelt mee De spelers die hun spel niet kennen Van onhandig naar vals spel Slechte besluitvorming door onhandig politiek spel Van politiek straatspel naar politieke professionaliteit Literatuur   Iedereen speelt mee Neem Peter, een inhoudelijke gerichte professional. Hij moet voorstellen maken en adviezen verstrekken. Als hij zo’n voorstel gereed heeft dan staat hij er volledig achter en verdedigt het. Want het is goed, hij weet beter dan wie ook waarover het gaat. En dan komt het in het management en ineens gaat het fout. Het begint al met vragen als hij zijn…