Channels

Marketeers moeten meer ondernemerschap tonen. Perfect aanvoelen wat de klant wil, genoeg creativiteit in huis hebben, kosten en baten kunnen uitrekenen én kunnen overtuigen. In de meeste gevallen blijkt één marketeer echter niet ver al dit soort talenten te beschikken. Het is een taak voor de top om binnen de organisatie in deze competenties te investeren.

De verminderde invloed en de versnippering van marketing binnen de organisatie. Kun je dan stellen dat marketing aan invloed verliest, of dat het ten onder gaat aan het eigen succes? En hoe erg is dat dan eigenlijk? Het is pas erg als een organisatie niet klantgericht is. In de praktijk zijn klanten binnen bedrijven niet minder belangrijk geworden, we zien echter juist dat marketeers vaak een grotere afstand hebben naar klanten.

Iedereen binnen de organisatie werkt tegenwoordig in het belang van de klant. De marketeers zelf hebben echter steeds minder de klant in het vizier. Er zijn te weinig marketeers die echt het veld ingaan, of in de organisatie kijken hoe het nu eigenlijk zit. Vaak ook zijn doelstellingen te laag, te weinig ambitieus.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Business-to-business
In sterk marktgedreven organisaties zie je marketeers terug in de hogere regionen en ze hebben een businessverantwoordelijkheid. Dit betekent dat ze leidend zijn als het gaat om sturing van alle elementen van de marketingmix. Dat is heel anders dan wanneer marketing een staffunctie is. Dit soort marketingafdelingen zijn dan ook vaak niet de juiste tussenstations richting een positie in de top.

De paradox dat ondernemerschap organisaties groot maakt, maar grote organisaties slaan vaak het ondernemerschap juist weer dood. Het opnieuw stimuleren van ondernemerschap lijkt een van de antwoorden. Zeker in deze economisch zware tijden heeft marketing behoefte aan een meer ondernemende attitude. Daarom moet je op zoek naar noodzakelijke competenties voor het creëren van meer ondernemerschap in marketing.

Marketing wordt bij veel bedrijven niet goed ingezet.
Er zijn nog steeds te veel bedrijven die de functie van marketing te veel beperken. Marketing dient op zijn minst verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden van een marketingplan. En dit marketingplan moet een nuttige kijk op de markt geven. Het bedrijf moet niet de hele markt najagen, maar alleen die segmenten waar het marktaandeel kan winnen. Marketing dient het product te veranderen in een aantrekkelijk merk.

Marketing moet vooruitkijken naar de komende drie jaar en uitzoeken hoe de wereld er dan uitziet en wat de consumenten dan verwachten en willen. Het zal de productlijn moeten beoordelen en advies geven over welke producten moeten verdwijnen, welke de sterkste groei zullen vertonen. De beste winstmogelijkheden aangeven. Het komt erop neer dat, als het goed wordt ingezet, marketing een belangrijke bijdrage levert aan het succes van een onderneming.

Marketeers moeten zelf marktgerichter worden!
‘Marketing is een kunstje dat niet meer werkt’. Een citaat uit een recente enquête over de marketingdiscipline. Dit is het eerste artikel van een tweeluik over de penibele positie waarin marketing zich bevindt. De auteurs verklaren niet alleen het waarom van de crisis maar komen ook met concrete verbeteringen die ze samenvatten onder het motto “Van de 4P’s naar de 4C’s!” Connect, Create, Calculate en Convince of Customer’s needs, Costs, Convenience, Communicatie. Kies maar… en lees verder op:
Komt het nog wel goed met marketing?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Marketing OnlineTekst Elsbeth Eilander, recensie: ‘Dutch Magic, hoe Nederlandse Ondernemers
Markten Veroveren’, door: Patrick Ruijs, Maton Sonnemans en Marieke Jansz

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x