Channels

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg! Zelfs ondernemende mensen blijven, ook in deze uitdagende tijden, vooral doen wat ze (altijd al) deden. Ze werken wel harder en doen nog meer hun best. Maar meer van hetzelfde levert niet het gewenste resultaat.

Als je tevreden bent met je huidige resultaten is mijn advies: niets veranderen, houden zo. Ben je echter niet tevreden, dan is het toch zinnig te overwegen de dingen anders te doen of andere dingen te doen. Om daarmee een ander resultaat te bereiken. Vernieuwen dus!

Vernieuwen is niet eenvoudig, want de mens is van nature behoudend. We zijn risicomijdend en voorzichtig. We houden niet zo van verandering. Het brengt onzekerheid met zich mee. Verandering kan, maar alleen als het moet. En vooral niet te wild a.u.b.

Vernieuwing is onderscheidend

Lees ook:

Sex, drugs and dance ...

Succesvolle mensen onderscheiden zich altijd door continue vernieuwing. Ze doen andere, nieuwe dingen door continu creatief en vernieuwend te zijn. Anders doen begint met anders denken (out-of-the-box). Want als je denkt wat je dacht, doe je wat deed.

Het probleem is echter dat we vaak helemaal niet weten hoe we denken. Waar onze gedachten en conclusies op gebaseerd zijn. We zijn ons niet bewust van de herkomst van onze gedachten.

Onze COPs bepalen wat we denken

Onze COPs (Conditioneringen, Overtuigingen, Patronen) bepalen voor meer dan 90% ons denken. Zonder dat we ons daar bewust van zijn bepalen ze grotendeels wat en hoe we denken. En wat we daardoor doen. En het lastige is dat we veel van onze COPs niet eens weten.

Het is verdraaid handig dat sommige dingen “automatisch” gebeuren, zonder dat we daar over hoeven na te denken. Bijvoorbeeld oversteken of ademen. We zouden heel onhandig zijn als deze handelingen volledig bewust zouden doen.

Echter, onze COPs verhinderen ons te denken op vernieuwende en creatieve wijze. Veel mogelijkheden worden automatisch uitgesloten en we volgen onbewust de gebaande paden. Daarom nemen we bijvoorbeeld vaak de auto, zonder de trein of fiets te overwegen. Ondanks de hoge kosten, files, etc.

Hardrock of klassiek?

Iets simpels als je muziekkeuze als tiener kan een stevig effect hebben op je creativiteit. Met klassieke muziek opgroeiende koeien schijnen 40% creatiever te zijn in het vinden van overlevingskansen dan hardrock koeien. Die vergelijking gaat voor de mens niet op? Bedenk dat koeien net als mensen intelligente kuddedieren zijn.

De aard van COPs

Je COPs spelen doen subtiel en vrijwel onzichtbaar hun werk, zelfs bij iets creatiefs als tekenen. Het valt direct op tekeningen van een kip (een paar uitzonderingen daar gelaten) heel erg veel op elkaar lijken. We tekenen de kip volledig van opzij (profiel) en van links naar rechts (kop links, staart rechts).

De tekeningen van een kat levert meer variatie op. Het lijf wordt getekend staand van opzij, staand van voren, liggend, enz. Maar de tekeningen lijken wel degelijk erg op elkaar in de zin dat de kop van kat altijd van voren wordt getekend. Zelfs als de kat van opzij getekend is.

Het positieve aan COPs is dat we aansluiten bij anderen. Ons gedrag en onze uitingen (tekeningen) zijn daarmee herkenbaar voor anderen. We kunnen daardoor effectief communiceren. Maar COPs verhinderen ons onderscheidend en vernieuwend te zijn. Ze laten ons doen dan wat anderen ook doen. Het levert je slechts een beperkte toegevoegde waarde op. Zelfs als je uitgedaagd wordt om vernieuwend te zijn.

Als je mensen vraagt, met bovenstaand inzicht over tekenen, om een “nieuwe” kip te tekenen dan krijg je toch veel gelijkenissen. Bijvoorbeeld de kip van boven of van onderen getekend. Of een ei. Of een kleine variatie, maar de link met de kip is nog steeds zichtbaar.

Nog steeds niet vernieuwend of uniek. Veel mensen komen met dezelfde “vernieuwing”. Onze COPs spelen dus nog steeds een belangrijke rol. Voor vernieuwing is het van belang hieraan voorbij te gaan.

Oorsprong en oorspronkelijkheid

COPs (Conditionering, Overtuigingen en Patronen) doen we op in ons leven en maken we ons eigen. Door aan te nemen wat anderen zeggen. Of door kopiëren of juist afwijzen van gedrag van anderen. Door patronen, waarmee je uitdagende situaties overleefde, algemeen geldig te verklaren. COPs vertegenwoordigen in dat opzicht je “oorsprong.”

Verrassend is dat juist de mensen die aan hun COPs voorbij gaan als oorspronkelijk, authentiek en creatief gezien worden. Mensen, die buiten de gebaande paden en uit hun comfortzone treden. Er is daar veel durf en lef voor nodig. Maar is een essentieel voor vernieuwing!

Doe maar gewoon …

Een belangrijke Nederlandse overtuiging is “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.” Onbewust houden veel mensen zichzelf daardoor in en/of klein. Maar erger, we houden daardoor ook anderen klein. Mensen in onze teams, in ons gezinnen en in de maatschappij.

We ontnemen mensen daarmee een grote bron van vernieuwing, ontwikkeling en ontdekking. Inclusief de daarmee gepaard gaande creativiteit, plezier en waardering. Ik pleit dus voor: Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg. Daarmee maak je het verschil!

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Mooi artikel!
Uit onderzoek bleek laatst maar weer dat we er gemiddeld 66 dagen over doen om een gedragsaspect te veranderen. Onze mind set speelt een duidelijke rol; vanuit verbale conditionering, eigen ervaring en de vele voorbeeldfuncties in onze omgeving bouwen we aan onze patronen. In ons onderbewuste worden we eigenlijk automatisch ondersteund in onze gedragingen. Totdat we bemerken dat een overtuiging ons belemmert in plaats van ondersteunt. Dat is een moment om oude patronen te doorbreken en een nieuwe werkbare overtuiging in te voegen.
Mensen die openstaan voor groei en ontwikkeling gaan ook eerder mee in dat proces; zij komen uit hun comfort zone en vinden hun geluk en succes. Change your reality, change your thoughts!

x
x