Verduurzamen: onze hersenen werken niet mee.

Cover stories

Het IPCC-rapport van 9 augustus 2021 wond er geen doekjes om: de invloed van de mens op het klimaat is wetenschappelijk vastgesteld. Door ons handelen warmt de aarde op, stijgt de zeespiegel en daalt onder meer de biodiversiteit. Dat gaat grote gevolgen krijgen voor onze leefomstandigheden.

Uit onderzoek van de NOS (november 2021) blijkt dat circa 70% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering. Voor duurzaam geproduceerde producten willen consumenten in veel gevallen dan ook meer betalen. Volgens onderzoek van Capterra (november 2021) betreft het ongeveer 10% extra ten opzichte van een ‘regulier’ product.

Duurzaamheid heeft overigens niet alleen te maken met ecologie.

Ook het sociale aspect speelt een grote rol en ook op dat vlak zijn er...

Adri Fijneman
Lid sinds 2019
In de inleiding staat dat consumenten méér willen betalen voor duurzame producten, dat begint verkeerd om. Niet duurzaam is duurder (zie de gevolgen en de kosten die te bestrijden). We rekenen niet alle kosten en subsidiëren zo onze ondergang.

Meer over Duurzaam ondernemen