Afdwingen duurzaamheid, een nieuwe fase

Cover stories

De afgelopen jaren hebben milieuclubs in de rechtszaal veel grote – en vaak verrassende – overwinningen behaald in hun strijd tegen de opwarming van de aarde. Er zijn aanwijzingen dat de juridische strijd verbreed wordt en zich niet meer alleen richt op organisaties: ook bestuurders en uitvoerenden worden inmiddels persoonlijk aansprakelijk gesteld voor hun handelwijze m.b.t. duurzaamheid.  

Dwangmiddelen

Het besef dat we niet verstandig omgaan met de aarde en elkaar, is alom vertegenwoordigd. Daarom sloten in 2015 bijvoorbeeld 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs omdat ze de opwarming van de aarde willen beperken tot maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk (1850). Zij spraken af dat de CO2-uitstoot in 2050 95% minder is dan in 1990 en dat dan alle ener...

Ronald van Oort
Bovenstaande redeneringen gelden voor alle aspecten van de maatschappij. Dus ook voor bestrijding van drugscriminaliteit vanwege recht op een veilige (fysiek, sociaal, etc...) leefomgeving, recht op wonen, recht op medische zorg, recht op leven in een democratie in plaats van onder een dictatuur (bijvoorbeeld het communisme) om maar even een paar dwarsstraten te noemen.

Ook op deze terreinen is er ruimte voor verbetering. Maar dit geheel afwegen vindt plaats in het parlement, niet in een willekeurige (!) rechtszaal door een organisatie die in het geheel niet het Nederlandse volk vertegenwoordigt.
Theo van Houten
Auteur
Dag Ronald, Ik begrijp je verwondering: velen waren verrast dat de rechter(s) dit besluit nam(en). Toch wel een paar kanttekeningen: de uitspraak is niet gedaan door 'een organisatie die in het geheel niet het Nederlandse volk vertegenwoordigt', maar door de rechtsprekende macht, dus een van de drie pijlers van onze democratie. Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden, maar dat doet er niet meer toe: het is nu jurisprudentie dus een (ongeschreven) rechtsbron die leidend is in soortgelijke zaken.
Of een rechter een vergelijkbare uitspraak zou doen rond het recht op wonen of bijvoorbeeld het bestrijden van drugscriminaliteit, zoals jij suggereert, durf ik niet te zeggen. Eerlijk gezegd is dat ook niet de kern van mijn betoog/waarschuwing. Ik zie een tendens dat de rechter niet alleen meer organisaties zelf verplicht een duurzame strategie op te stellen én uit te voeren, maar dat er gerede kans bestaat dat ook managers en functionarissen in kritieke functies strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld worden als zij beslissingen nemen die als 'niet-duurzaam' worden beschouwd. Hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, is natuurlijk nog onduidelijk (al is er wel enige jurisprudentie, zoals bij fipronil, waar de eigenaren ook veroordeeld werden tot 12 maanden celstraf). Maar deskundigen stellen dat ook medewerkers kans lopen op vervolging.
Theo van Houten
Auteur
Dag Ronald, Ik begrijp je verwondering: velen waren verrast dat de rechter(s) dit besluit nam(en). Toch wel een paar kanttekeningen: de uitspraak is niet gedaan door 'een organisatie die in het geheel niet het Nederlandse volk vertegenwoordigt', maar door de rechtsprekende macht, dus een van de drie pijlers van onze democratie. Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden, maar dat doet er niet meer toe: het is nu jurisprudentie dus een (ongeschreven) rechtsbron die leidend is in soortgelijke zaken.
Of een rechter een vergelijkbare uitspraak zou doen rond het recht op wonen of bijvoorbeeld het bestrijden van drugscriminaliteit, zoals jij suggereert, durf ik niet te zeggen. Eerlijk gezegd is dat ook niet de kern van mijn betoog/waarschuwing. Ik zie een tendens dat de rechter niet alleen meer organisaties zelf verplicht een duurzame strategie op te stellen én uit te voeren, maar dat er gerede kans bestaat dat ook managers en functionarissen in kritieke functies strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld worden als zij beslissingen nemen die als 'niet-duurzaam' worden beschouwd. Hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, is natuurlijk nog onduidelijk (al is er wel enige jurisprudentie, zoals bij fipronil, waar de eigenaren ook veroordeeld werden tot 12 maanden celstraf). Maar deskundigen stellen dat ook medewerkers kans lopen op vervolging.

Hartelijke groet, Theo van Houten

Meer over Duurzaam ondernemen