Duurzaamheid stimuleren via True Costs en True Price

Columns

Bedrijfseconomen van ‘zekere leeftijd’, zoals ik, zijn opgeleid in de traditie dat kosten het gevolg zijn van het opofferen van productiemiddelen. Die gedachte moet zo langzamerhand losgelaten worden. De productie van het bekertje waar ik momenteel koffie uit drink, vergt veel meer kosten dan de grondstof-, arbeids- en bijvoorbeeld machinekosten alleen. Bij het produceren en het verbranden van de beker komen bijvoorbeeld stoffen vrij die schade aanbrengen aan de gezondheid en het klimaat beïnvloeden. En klimaat kun je moeilijk een productiefactor noemen.

Natuurlijk wisten we al eerder dat productie en consumptie allerlei externe effecten met zich meebrengen, maar er waren nauwelijks methoden om die te meten. Daar is enige verandering in gekomen, zodat beslissers nu ook de sociale en ecolog...

Meer over Duurzaam ondernemen