Veranderen is verankeren

Cover stories · Cases · Boeken

‘Verandermanagement’. Het lijkt wel een modewoord, een hype. In allerlei artikelen en managementboeken worden ons nieuwe theoretische en wetenschappelijke inzichten aangereikt over hoe je moet ‘veranderen’ en hoe je een ‘veranderproces’ moet begeleiden en sturen. Is het daadwerkelijk zo moeilijk om te veranderen? Ging het in het verleden dan zo vaak verkeerd of zijn we het verleerd?

Veelal staan we uitgebreid stil bij structuur en werkwijze. Er worden schema’s opgesteld en organogrammen getekend, op basis waarvan processen en werkwijzen worden aangepast. Scrum-teams gaan aan het werk en introduceren met agile werken een nieuwe methodiek. Daarna stopt het vaak. En wat te denken van visies, businessplannen en strategische voornemens?

Verandering moet gedragen worden door de mensen. Houding, ...

Piet Loos
Artikel met interesse gelezen. En ook uit dit artikel blijkt weer: het zijn vaak de kleine dingen die het doen waarbij vertrouwen en geloof in elkaar een groot deel van het succes bepalen.
Anton Schaerlaeckens
Lid sinds 2019
Herkenbaar, vooral "hou het simpel" en de noodzaak van een "veilige werkomgeving".
Het blijft dus mensenwerk.
Wannes
Hou het simpel, geef medewerkers de ruimte om te mogen.
Mooi!
Santosh Jadoenath
Door het (aan)bieden van veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, kan een medewerker zich het beste ontwikkelen/ontpoppen.
Goed om te lezen dat niet iedereen zich genoodzaakt voelt om mee te gaan met de nieuwste “ontwikkelingen/trends”.
Never change a winning team!

Meer over Interne communicatie en samenwerking