Channels

Binnen veel organisaties wordt de druk gevoeld om te veranderen. Huidige werkmethoden leveren steeds minder op en veel organisaties zullen zich opnieuw moeten uitvinden. De gangbare wijze van veranderingen worden vaak vanuit de top geïnitieerd en door consultants begeleid. Met als resultaat dat mensen binnen organisaties hun gedrag moeten aanpassen aan de nieuw opgelegde koers in vast gedefinieerde taken. Het rendement van deze wijze van veranderen valt vaak tegen en de werkdruk neemt toe. Het middel is erger dan de kwaal.

Tijd om op een andere wijze organisaties te “veranderen”. Met deze blog wil ik mijn visie delen hoe je een organisatie niet verandert maar transformeert naar een staat van duurzame evolutie. Ik heb bewust gekozen voor het woord evolutie. Het woord “veranderen” suggereert dat er ook periodes zijn dat je niet hoeft te veranderen wat vaak leidt tot stagnatie. Het leven is synoniem aan evolutie en een organisatie die wil blijven voortbestaan zal die evolutie blijvend dienen te volgen.

Hoe kan je sturing geven aan een evoluerende organisatie? Hoe kan je sturen op vertrouwen en toch het gewenste resultaat bereiken? Het antwoord kan je vinden in de natuur. Alles in de natuur ontwikkelde zich volgens bepaalde cyclussen en evolueert zich volgens vaste patronen. Daar maakt bv de tuinbouwsector dankbaar gebruik van. In de tuinbouw wordt veel aandacht gegeven aan de omgeving en “talentvol” zaad. Zo wordt de temperatuur, water, bemesting, licht, luchtvochtigheid etc nauwkeurig gereguleerd zodat de gewassen optimaal groeien. Een proces wat gericht is op het creëren van de juiste omgeving en het gebruik van het juiste zaad, wat resulteert in een optimaal rendement. Elk jaar leert een tuinder bij, wat zorgt voor een hoger rendement.

Lees ook:

Vuistregels voor gedragsverandering (2)
Waarom zouden we dat principe niet binnen organisaties kunnen toepassen? Als we alle parameters in beeld hebben hoe mensen het beste tot hun recht komen, hoeven we de mensen niet te veranderen (alsof dat mogelijk is), maar hun omgeving. Dat kunnen we realiseren door mensen op een positie/functie te plaatsen die past bij hun talentprofiel. Vervolgens optimaliseer je hun omgeving. Dit vereist kennis hoe een optimale omgeving te creëren, instrumentarium om talent zichtbaar te maken en constructieve feedback voor de ontwikkeling.

De kennis en het instrumentarium is reeds ontwikkeld. Het wordt alleen nog maar mondjes maat toegepast. Bedrijven die dat wel doen presteren ver boven het gemiddelde. Investeren in een productieve omgeving waar mensen kunnen excelleren, levert een hoog rendement op.

Om te achterhalen wat voor soort omgeving een mens nodig heeft om goed te kunnen presteren kun je beginnen met het analyseren van iemands drijfveren: Wat inspireert iemand, welke voeding past bij een persoon, welke communicatie stijl etc. Door dit in kaart te brengen en zichtbaar te maken kan je vervolgens de omgeving van ieder persoon optimaliseren.

Zo kun je bv een persoon met een drijfveer “klanten helpen” het beste aan de buitenkant (omgeving) van de organisatie plaatsen. Iemand met een drijfveer “innovatie” zet je op ontwikkelingsafdeling (omgeving) en iemand met een drijfveer leidinggeven laat je leiding geven. Deze mensen hoef je niet te controleren want ze doen het vanuit zichzelf. Geef je hen ook nog constructieve feedback, dan zal hun drijfveer ervoor zorgen dat ze zich zullen gaan verbeteren. Want ze zijn intrinsiek gemotiveerd om het beste uit zich zelf te halen.

Om vervolgens een hechte eenheid te maken inspireer je ze met een krachtige visie die je vervolgens vertaalt naar een missie om richting te geven. Om de vitaliteit te verhogen biedt je voeding van een hoogwaardige kwaliteit aan, sport mogelijkheden, meditatie voor de geestelijke vitaliteit, etc.

Deze wijze van organisatie verandering sluit aan op mijn overtuiging dat mensen elkaar van nature willen helpen, zich willen ontwikkelen en dat graag combineren met het realiseren van een gezamenlijk zichtbaar resultaat waaraan een ieder vanuit zijn talent een zinvolle bijdrage heeft mogen leveren.

Conclusie: Wil je een organisatie veranderen, verander dan niet de mens maar optimaliseer zijn omgeving.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x