De veerkracht van grote organisaties (2)

Cover stories

In het eerste artikelDe veerkracht van grote organisaties (1)is een cijfermatige vergelijking gemaakt tussen de veranderkracht van grote en kleine bedrijven. Hieruit blijkt dat bedrijfsgrootte (voor bedrijven in Nederland en België) een belangrijke bepalende factor is voor een lang(er) organisatieleven.

De cijfermatige vergelijking toont het ongelijk aan van Ricardo Semler dat grote bedrijven log en star zijn en te weinig veranderkracht hebben.

In dit tweede artikel gaan we op zoek naar achtergronden en verklaringen voor een lang organisatieleven. We onderscheiden hierbij 4 levensfasen.

Fase 1 - Starter: 0 – 5 jaren

We noemen een bedrijf een starter gedurende de eerste 5 jaren. Starters zijn over het algemeen kleine bedrijven. Het aantal startende bedrijven in Nederland groeit al ee...

Gideon Boekenoogen
Lid sinds 2019
Dat grote organisaties meer kans hebben om te overleven is een natuurwet!
Vandaag stond er in de Volkskrant een artikel over het onderzoek Inequality in nature and society door de Ecoloog Martin Scheffer en de Historicus Scheffer waarin ze aantonen dat je ook op basis van puur toeval door natuurwetten ongelijke verdelingen krijgt. Dit fenomeen is volgens mij een op een te vertalen naar de conclusie uit bovenstaand artikel. Grote bedrijven krijgen als het ware een aantal extra dobbelstenen waarmee ze meer kans maken om de strijd te winnen dan kleine jonge bedrijven. Daarbij hebben grote bedrijven ook de financiële macht om succesvolle concurrenten die klein zijn gewoon op te kopen. Tenslotte zal de publieke opinie en de overheid vaker grote dan kleine bedrijven helpen als ze in gevaar komen. Ook dit is een wet. "Dat wat aandacht krijgt, groeit".
De conclusie dat als een groot bedrijf omvalt dit per definitie negatief is voor de werkgelegenheid en sociale functie is echter zeker geen natuurwet. Volg je de natuurwetten dan zal kaalslag van een stuk bos zeer snel leiden tot groei van nieuwe, kleinschalige initiatieven. Voor duurzaamheid is juist diversiteit belangrijk en zijn multinationals die voor een monocultuur zorgen juist een gevaar. De gazellen van deze wereld zouden dan ook nog meer dan nu onze aandacht mogen krijgen en het is in ieders belang om ze te supporten zodat ze een serieus tegenwicht kunnen bieden aan de monocultuur van de multinationals. Leve de Gazellen!
Guus Cruts
Beste Gideon Boekenoogen,

Als een klein bedrijf wordt overgenomen door een groot bedrijf, heeft daarmee dat klein bedrijf dan opgehouden te bestaan, of is het daarmee gereïncarneerd als onderdeel van een groter geheel? En kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben, dus misschien verandert dat voormalige kleine bedrijf dan wel dat grote bedrijf ingrijpend. Dus dan kan het zich op die manier ook nog eens geestelijk voortplanten en vermenigvuldigen. Zo gedacht is alles sterfelijk en eeuwig tegelijkertijd.
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Leon en Clemens

Jullie beschrijven dat een strategie van diversificatie goed werkt. Interessant punt!

Het gaat wel om een bepaald soort diversificatie. Ik lees "niet de mate van diversificatie bepaalt het succes maar de wijze waarop diversificatie wordt bestuurd". In jullie artikel blijft het toch nog vaag wat daarmee bedoeld wordt.

Jullie bedoelen een ander type diversificatie als vroeger maar wat is precies het verschil? Iets meer houvast graag.
Leon Dohmen
Auteur
@Willem,

De opmerking in de conclusie vertelt het volgende:
Er bestaan verschillende vormen van diversificatie (volgens het rapport van Boston
Consulting Group):

1. Diversificatie in 3 of meer verschillende industrietakken of
2. Beperkte diversificatie waarbij bedrijven in maximaal 2 verschillende bedrijfstakken actief zijn.

Voor welke vorm van diversificatie wordt gekozen is niet zo belangrijk. Het succes wordt bepaald door de 5 factoren die het artikel noemt en specifiek passen bij een strategie van diversificatie.

@Gideon: "Dat grote organisaties meer kans hebben om te overleven is een natuurwet!"
Deze opmerking begrijp ik niet zo goed. Misschien kun je dit s.v.p. toelichten.

@Guus: Dat kleine bedrijven bij overname of het opgaan in grote bedrijven de grote bedrijven veranderen ben ik in mijn eigen werkpraktijk nog niet tegengekomen. Ik ben wel nieuwsgierig naar een dergelijk voorbeeld. Kun je s.v.p. delen?

Vriendelijke groet,
Leon

Meer over Wendbaarheid