Channels

Bestuurders hechten sterk aan persoonlijke authenticiteit en integriteit. Men vindt dat belangrijker dan de persoonlijke verantwoordelijkheid voor collectieve resultaten. Die authenticiteit moet ook in externe communicatie worden uitgestraald. Daarom schrijft het overgrote deel van de  executives zelf speeches en verwoorden de meesten zelf de belangen van de onderneming. Professionals worden vooral ingezet voor evenementen en bijzondere bijeenkomsten, niet voor de dagelijkse communicatie binnen en buiten de organisatie.

CEO’s vinden ook dat ze vooral creativiteit aan de dag moeten leggen om succesvol te zijn in de steeds complexere wereld – meer dan rigoureuze discipline op het gebied van bedrijfsvoering, integriteit of zelfs visie.

Het blijkt dat minder dan de helft van CEO’s vindt dat hun bedrijf goed voorbereid is om de volatiliteit en de steeds grotere complexiteit in hun bedrijfsomgeving het hoofd te bieden. CEO’s worden geconfronteerd met enorme verschuivingen – nieuwe regelgeving, veranderingen in de mondiale economische power centers, versnelde transformatie van de industrie, groeiende datavolumes, snel veranderende klantenvoorkeuren – die, volgens de studie, kunnen worden opgelost door de organisatie te doordringen met ‘creativiteit’.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Meer dan 60 procent van de CEO’s gelooft dat de transformatie van de industrie de belangrijkste factor is die bijdraagt tot de onzekerheid, en de bevinding wijst op een behoefte aan innovatieve manieren om de organisatiestructuur, financiën, mensen en strategie te beheren.

Zonder visie geen missie

Veel van de topbestuurders vindt dat het verschil wordt gemaakt met een goede strategische visie. Ook de manier waarop de executive zijn personeel aanstuurt beïnvloedt de prestaties van een onderneming. Omgaan met financiële rapportages, ondernemerschap en risicomanagement noemt de topman ‘impliciete kwaliteiten’.

De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één visie per organisatie of organisatieonderdeel (afdeling, dienst, faculteit, enz.). De visie wordt afgeleid van en is in overeenstemming met de missie. Mission statement en visie vormen samen de zogeheten collectieve ambitie.

De visie kan op de volgende manieren invloed uitoefenen op de organisatie:

  • motiveren van medewerkers
  • focussen van medewerkers op relevante activiteiten
  • het scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel

Een organisatie heeft een visie als het een duidelijk beeld van de toekomst heeft. Daarop kan zij dan anticiperen in haar productontwikkeling, vernieuwing van diensten enzovoort. Of een visie uitkomt, wordt bepaald door de wijze waarop het management de visie communiceert. Een belangrijke kracht van een uitgesproken visie is de richting die het geeft aan de ontwikkeling van een organisatie.

De visie van een onderneming is een ‘realistische dagdroom’. Een CEO heeft een toekomstig doel voor ogen, maar u weet nog niet precies hoe u dat zult bereiken. Hierin ligt de uitdaging die hem inspireert. De visie geeft niet alleen de medewerkers duidelijkheid over de gewenste bestemming, maar ook klanten en leveranciers.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bronnen: INC en Management Team

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x