Channels

Sponsored Content

Omgaan met complexiteit en onzekerheid wordt in 2018 nog meer dan vorig jaar de rode draad voor managers. Met de opkomst van nieuwe technologie en andere vormen van organiseren en samenwerken worden verbindende en richting-gevende professionals broodnodig in moderne organisaties.

De bazen-met-eigen-kamer die afdelingen vanuit een centraal punt aansturen, worden zeldzaam. Hun plaats wordt ingenomen door informele leiders die, in de losse verbanden en coalities, de coördinatie van de werkzaamheden – soms tijdelijk – toebedeeld krijgen of naar zich toetrekken.

Informeel aansturen is een uitdagende vorm van leiderschap. Projectmanagers en professionals die in de rol van informele leider terecht komen, moeten invulling geven aan een positie zonder formele autoriteit terwijl ze wel anderen tot bepaald gedrag moeten bewegen. Ze moeten op zoek naar nieuwe onderlinge verhoudingen, met als bijzonder kenmerk dat die verhoudingen snel kunnen veranderen.

Het grote verhaal wint terrein

“We zijn te vaak vergeten waarom en waarvoor wij werken”, zoals de Britse filosoof Alain de Botton het onlangs nog maar eens zei. Daarmee sloot hij aan bij de ‘first ask why’-gedachte van Simon Sinek, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de meest gelezen managementauteurs. In onzekere tijden wordt het grote verhaal steeds belangrijker. In sterk beweeglijke organisaties is een duidelijke visie nodig om de zelfstandig werkende teams richting te geven. Zo’n visie is ook nodig om duidelijk te maken waar de organisatie voor staat in de (vaak wisselende) partnerships die met andere organisaties worden aangegaan.

Professionals ontwikkelen krijgt prioriteit

Interne training & ontwikkeling in organisaties is van oudsher op het management gericht. Geleidelijk krijgen talentvolle professionals ook meer aandacht. Goede ICT’ers en andere technische professionals, maar bijvoorbeeld ook juristen of financiële whizzkids, zijn het bedrijf veel waard. Maar technische kennis alleen is niet voldoende. Het vermogen om effectief samen te werken met mensen binnen en buiten de organisatie moet ermee samengaan. De professional die in staat is initiatief te nemen, zich met een relatienetwerk kan verbinden en projecten kan managen, is de gedroomde werknemer.

De openheid neemt toe

Nieuwe governance-regels schrijven meer transparantie voor. In de platte organisatie met zelfstandige professionals is er geen andere mogelijkheid dan om zo veel mogelijk informatie te delen. De professionals hebben de informatie nodig om hun werk op dat van elkaar en van het grotere geheel van de organisatie af te stemmen. Openheid komt niet vanzelf tot stand, bedrijven en instellingen moeten een extra inspanning leveren om dit te organiseren. Dat heeft gevolgen voor uiteenlopende functies zoals risk management, HR en de ondernemingsraad, die zich op hun veranderde rol moeten bezinnen.

De boven- en onderstroom grijpen in elkaar

In de managementwereld bestaat er van oudsher veel aandacht voor ofwel de ‘bovenstroom’, of de ‘onderstroom’. Tijden een crisis wordt er bijvoorbeeld vooral gekeken naar de zichtbare bovenstroom van productie- en winstcijfers en de concrete bijdrage van bedrijven en afdelingen. In andere tijden ligt de nadruk vaak meer op de minder zichtbare, ‘zachtere’ onderstroom van motivatie, betrokkenheid en cultuur. Benaderingen zoals high performance leadership laten zien dat beide ‘stromen’ in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Betere resultaten bereik je met bezielde werknemers en een positieve cultuur. Medewerkers krijgen meer motivatie en ‘flow’ met een focus op het resultaat.

 

In de diepgaande trainingen van de Baak leer je wat het is om intensief en effectief samen te werken met anderen, en om je grenzen te verleggen zodat je voor jezelf en anderen nieuwe mogenlijkheden en kansen creëert.

 

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x