Een transformatie leiden. Casus Noordhoff

Cover stories · Cases

Noordhoff is net als pindakaas. Als je in Nederland opgroeit word je ermee groot. Iedere leerling in Nederland krijgt vroeger of later les uit een methode van Noordhoff. Voor de één is dat aardrijkskunde uit de Bosatlas op de basisschool, voor de ander wiskunde op het VWO of maatschappijleer in het VMBO. Noordhoff is al ruim 175 jaar marktleider en een sterk merk in het onderwijs.

Onderwijs was jarenlang een behoorlijk stabiele markt. Een markt met veel experimenten en ontwikkelingen en tegelijkertijd toch relatief weinig fundamentele en disruptieve veranderingen. De veranderingen gaan geleidelijk zodat er feitelijk sprake is van ‘slow disruption’, oftewel de alom bekende kikker in het opwarmende water. En heel langzaam dreigde Noordhoff haar positie als ‘thoughtleader’ en marktleider ...

Jaap van der Mei
Pro-lid
Mooi en helder verslag van een, naar ik aanneem, intense ervaring. Het zinnetje “Organisaties transformeren niet, personen transformeren, één voor één” past exact bij mijn ervaring met transformaties in de langdurige zorg. Overigens is het omarmen van dat idee voor vele veranderkundigen een persoonlijke transformatie op zich.
Mijn ervaringen heb ik toegankelijk gemaakt voor een (breder) publiek in twee boeken. 'Zelf zien dan geloven' en 'Naar zelforganiserende teams in de zorg'.
Ervaring met transformaties zouden nog wel eens heel erg van pas kunnen komen in dit tijdsgewricht, waarin op vele thema's een fundamentele omslag in ons denken nodig is. Spannende tijd!

Meer over Digitale transformatie