Wat is emissiehandel?

Handel in emissierechten is de handel van rechten of quota die het recht geven een bepaalde hoeveelheid emissies in de lucht in een bepaalde periode uit te stoten.
In Europa is vanaf 1 januari 2005 een Richtlijn over de Handel in Broeikasgasemissierechten van kracht. Volgens deze richtlijn mogen de bedrijven die daaronder vallen 12.000 installaties in de EU, 300 in Nederland geen CO2 emissies meer hebben zonder CO2 vergunning, een CO2-monitoringplan en over voldoende emissierechten beschikken bij de jaarlijkse afrekening van de emissies. Het proefsysteem liep van 2005-2007. De huidige periode loopt van 2008 tot 2012, gelijk met de tijd waarop het Kyoto Protocol van toepassing is. Er is in december afgesproken hoe het systeem er in de volgende periode - 2013-2020 - er uit moet gaan zien. Het principe is dus simpelweg: gaat u investeren in uw eigen bedrijf om onder het vaste CO2-plafond te blijven, investeert u juist meer om te kunnen verkopen, of stelt u investeringen uit en koopt u emissierechten bij.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 101 vragen en antwoorden over Emissierechten en -handel.