Hoe worden emissierecht verhandeld?

De prijs is afhankelijk van hetgeen er in een veiling voor wordt betaald. Sinds eind 2012 neemt Nederland deel aan de gezamenlijke veiling van (inmiddels) 25 Lidstaten, het zogenaamde ‘common auction platform’. Het Duitse handelsplatform EEX is door de Europese Commissie aangewezen als het gezamenlijke veilingplatform. De Nederlandse rechten worden op dat platform geveild. Dit zijn algemene rechten, EUA’s. Bieders op de veiling (beleggers, kredietinstellingen, exploitanten zoals vliegtuigmaatschappijen en andere intermediairs moeten over een vergunning beschikken die door de AFM is afgegeven, conform de toelatingseisen zoals die zijn vastgelegd in de Europese veilingverordening 1031/2010. In de periode 2013-2020 zullen veilingen de belangrijkste methode voor het toewijzen van emissierechten worden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 101 vragen en antwoorden over Emissierechten en -handel.