Kan emissiehandel ook in de verkeerssector?

Dat kan op twee manieren. De eerste is alle automobilisten emissierechten te laten kopen op de markt voor ze mogen rijden (elke burger mag bijvoorbeeld x km vrij rijden). Dit is niet zo praktisch. Een andere manier is door de autofabrikanten of benzinebedrijven rechten te laten kopen voor de emissies als gevolg van verkeer. Die optie wordt in Brussel overwogen. Deze rechten worden dan doorberekend aan de automobilisten. Een dergelijk systeem werkt in de hand dat zuiniger autos worden gemaakt en gebruikt. (Zie: Het belang van emissies voor verkeer op www.emissierechten.nl). Het Europese Parlement is hier voorstander van.
Vanaf 2012 vallen luchtvaartemissies onder het Europees emissiehandelssysteem. De Zeescheepvaartemissies kunnen daar vanaf 2013 onder Europees klimaatbeleid laten vallen, als het IMO daar dan nog niets over heeft geregeld.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 101 vragen en antwoorden over Emissierechten en -handel.