Kan emissiehandel ook in de landbouw?

In deze sector zijn relatief goedkope reducties te halen. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft door Cozijnsen, ABAB en CLM een verkenning laten doen; hieruit bleek dat bijvoorbeeld de glastuinbouw of melkveehouderij onder EU-emissiehandel zou kunnen vallen, als de monitoringsmethodiek simpeler wordt. Ook de marktprijs is van belang. Het onderzoeksinstituut LEI heeft gunstige berekeningen gedaan.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 101 vragen en antwoorden over Emissierechten en -handel.