Toewijding wint van resultaten

Columns

In een wereld geobsedeerd door resultaten, doelen en winst, lijkt toewijding een vergeten waarde. Succes wordt afgemeten aan tastbare resultaten: cijfers op een rapport, de grootte van je bankrekening, het aantal volgers op sociale media. Deze eenzijdige focus uit zich in  burn-out gerelateerde klachten. Volgens TNO hadden in 2022 1,6 miljoen werknemers last van burn-out gerelateerde klachten en in 2021 1,3 miljoen. Hoge aantallen en een sterke stijging!

Ondanks al onze kennis over de mens lijkt het burn-out monster, maar moeilijk te temmen. Wat wordt er over het hoofd gezien?

Is sturen op toewijding i.p.v. resultaat een betere optie?

Toen ik aan een interim-opdracht begon, stond ik voor de uitdaging om een team van 50 medewerkers in de productie te leiden. Dit team had in de afgelopen drie jaar maar liefst zeven verschillende teamleiders versleten, en er deden zelfs verhalen de ronde over vechtpartijen die op de werkvloer hadden plaatsgevonden. Het team bestond uit een diverse mix van medewerkers, waarvan de helft uit uitzendkrachten. 

In de afgelopen vijf jaar had er geen toename in productiviteit plaatsgevonden, ondanks talloze pogingen om deze te verhogen. Men stuurde alleen op resultaat. Het werd duidelijk dat er een andere aanpak nodig was om positieve verandering te bewerkstelligen. Daarom besloot ik als experiment de focus te verschuiven van het enkel behalen van resultaten naar het stimuleren van toewijding bij de medewerkers.

Hoge productiviteit geen garantie

Want wanneer je uitsluitend op resultaat stuurt, is er een reëel risico dat de meest getalenteerde medewerkers niet op volle kracht hoeven te werken, terwijl de minder getalenteerde medewerkers worden overbelast. Daarbij bestaat tevens de kans dat de, op halve kracht werkende hoog getalenteerde medewerkers de minder getalenteerde medewerkers afleiden. 

Ik startte het experiment, dat alleen degenen die oprecht toegewijd waren aan hun werk in het team mogen blijven. Een hogere productiviteit was ineens geen garantie meer om in het team te blijven werken. Hoewel dit niet zonder risico was, bleek het een keerpunt te zijn voor het team.

De medewerkers met een lagere productiviteit konden nu in hun eigen tempo toegewijd werken zonder de druk en stress van overmatige verwachtingen. Hun prestaties gingen daardoor omhoog. De productievere medewerkers werden nu uitgedaagd om toegewijd te gaan werken. Daardoor hadden ze geen tijd meer om de minder productieve medewerkers af te leiden. Hun productiviteit nam sterk toe.

Binnen een half jaar +25%

In slechts zes maanden tijd zagen we opvallende resultaten. De productiviteit steeg met maar liefst 25%, wat een aanzienlijke vooruitgang betekende na jaren van stilstand. Bovendien merkten we een opvallende afname in ziekteverzuim, wat aangaf dat de medewerkers zich beter voelden en meer betrokken waren bij hun werk. Deze verschuiving van resultaatgericht denken naar het cultiveren van toewijding bleek niet alleen een effectieve manier om de productiviteit te verhogen, maar het zorgde ook voor een positievere en meer betrokken werkomgeving. Het was een bewijs dat de kracht van toewijding de sleutel kan zijn tot duurzaam succes met minder stress.

Wat zijn belangrijke kenmerken van toewijding?

Commitment en toewijding worden vaak als synoniemen gebruikt, maar hebben subtiele verschillen. Commitment draait om verplichting en belofte aan een doel, taak of persoon, terwijl toewijding dieper gaat; het impliceert passie, volharding en een emotionele band bij het vervullen van verplichtingen. Commitment kan meer oppervlakkig zijn, terwijl toewijding een diepgaandere, emotionele verbondenheid met de taak of persoon weergeeft.

De belangrijkste kenmerken van toewijding zijn: 

  • Medewerker verbindt zich met zichzelf door activiteiten en doelen na te streven die voor zichzelf van betekenis zijn
  • Medewerker zoek permanent naar mogelijkheden om te groeien en benut optimaal waar hij/zij meesterschap bezit
  • Medewerker verbindt zichzelf met anderen door hechte relaties te smeden 
  • Medewerker draagt bij aan het welzijn van anderen

De focus op kwalitatieve relaties, met zichzelf en de ander, blijkt het belangrijkste kenmerk te zijn voor toegewijde medewerkers. Je kunt stellen dat wanneer men focust op resultaten, vooral het ego wordt gevoed. Wanneer men focus verlegt op toewijding worden vooral de relaties gevoed. Goede werkrelaties leiden doorgaans tot goede resultaten.

Een organisatie is sterk vanwege goede relaties. Breken de goede relaties, dan raakt de organisatie gebroken.

5 tips om kwaliteit van werkrelaties te verbeteren en toewijding te doen groeien:

  1. Communicatie en feedback: Regelmatige open communicatie met medewerkers is essentieel. Luister actief naar hun ideeën, zorgen en suggesties. Geef constructieve feedback en waardeer hun bijdragen.
  2. Empathie en begrip: Toon empathie voor de uitdagingen waarmee het team te maken hebben. Probeer hun perspectief te begrijpen en bied ondersteuning waar mogelijk. Het tonen van begrip draagt bij aan een positieve relatie.
  3. Teambuildingactiviteiten: Organiseer teambuildingactiviteiten die de teamgeest versterken. Dit kunnen zowel informele als formele activiteiten zijn die teamwork, samenwerking en vertrouwen bevorderen.
  4. Erkenning en waardering: Waardeer en erken de inspanningen en prestaties van je team. Een simpele dankjewel of publieke erkenning kan de teamgeest versterken.
  5. Ontwikkelingsmogelijkheden: Bied kansen voor professionele groei en ontwikkeling aan je medewerkers. Ondersteun hun loopbaantraject door trainingen, mentorprogramma's of andere mogelijkheden voor groei binnen de organisatie.

Het verbeteren van werkrelaties vereist aandacht, tijd en consistentie. Het opbouwen van een positieve en ondersteunende werkomgeving bevordert niet alleen de teamdynamiek, maar ook de productiviteit en tevredenheid op de lange termijn.

Conclusie

Louter sturen op resultaat doet relaties verzuren tot zinloze formaliteit. Sturen op toewijding doet relaties bloeien tot een vruchtbare samenwerking. Juist goede relaties blijken te zorgen voor goede resultaten. Door de focus te verleggen van resultaat naar toewijding zullen de resultaten vanzelf volgen met minder stress.

 

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Meer over Betrokkenheid, commitment