Werkdruk vs betrokkenheid

Actueel · Vraagbaak

Vraag aan uw medewerkers hoe zij hun werk ervaren en hoe zij hun organisatie beoordelen. De antwoorden vormen een directe indicator voor de prestaties van een organisatie en een bron van inspiratie om deze te verbeteren.

Uw medewerkers zijn een belangrijke pijler voor het succes van de organisatie. Hoewel er vele redenen zijn om een medewerkersonderzoek uit te voeren springt één er in het bijzonder uit.:

Een goed uitgevoerd medewerkersonderzoek geeft een haarscherp beeld van de verbetermogelijkheden van een organisatie. Gebieden als efficiency en productiviteit kunnen vatbaar zijn voor verbetering, maar ook zaken als de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. Bevlogen en betrokken medewerkers dragen altijd bij aan duurzaam organisatiesucces.

Meest gevraagd over Het Medewerkersonderzoek

Wanneer is er sprake van werkdruk?

Wanneer de  balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord wordt, spreekt men van werkdruk.  Werkdruk treedt op wanneer het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of wanneer er niet meer aan de gestelde eisen voldaan kan worden.

Hoe kun je werken aan betrokkenheid?

Er zijn altijd factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid van medewerkers, zowel positief als negatief. Het is voor een medewerker bijvoorbeeld erg lastig het gevoel te hebben bij de organisatie te passen als hij niet weet waar de organisatie voor staat en als de bijdrage van de medewerker aan het geheel daardoor onduidelijk is. Daarom is het om te beginnen belangrijk om als organisatie duidelijkheid te geven over de identiteit en visie van de organisatie en over wat de medewerkers bij kunnen dragen en wat de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers zijn. Maar ook de tevredenheid over de leidinggevende en de werksfeer kunnen de betrokkenheid beïnvloeden. Dit verschilt per organisatie en is ook per organisatie in kaart te brengen. Zo kun je specifiek berekenen waar medewerkers belang aan hechten en wat hun betrokkenheid positief beïnvloedt. En tegelijkertijd ook welke factoren hun betrokkenheid negatief beïnvloeden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 104 vragen en antwoorden over Het Medewerkersonderzoek.

SCHRIJF MEE

REAGEER of kom met uw eigen praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring