Wie om zich heen kijkt, ziet dat hij wordt omringd door misstanden. Sommige mensen worden omringd door meer misstanden dan anderen. Sommige misstanden zijn fouter dan andere. Dat is meestal een kwestie van opvatting. Wat voor de een geldt als ernstig, is voor de ander nog aanvaardbaar. Over het algemeen is men het erover eens dat liegen en bedriegen verboden zijn, zeker voor officiële instanties. Hoe dan ook, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Pakt men de verantwoordelijkheid ervoor op of  probeert men de schuld op anderen af te schuiven? Dit afschuiven blijkt besmettelijk. Alleen al door getuige te zijn van een collega die zijn eigen falen afwentelt op anderen, kan men zich aangezet voelen om hetzelfde te doen. Een zondebok is gauw gevonden. Slachtoffers van dit gedoe  komen onder zware druk. Zeker als ze minder weerbaar zijn. Onderzoek van Department of Management and Organization aan de University of Southern…