Wie om zich heen kijkt, ziet dat hij wordt omringd door misstanden. Sommige mensen worden omringd door meer misstanden dan anderen. Sommige misstanden zijn fouter dan andere. Dat is meestal een kwestie van opvatting. Wat voor de een geldt als ernstig, is voor de ander nog aanvaardbaar. Over het algemeen is men het erover eens dat liegen en bedriegen verboden zijn, zeker voor officiële instanties. Hoe dan ook, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Pakt men de verantwoordelijkheid ervoor op of  probeert men de schuld op anderen af te schuiven? Dit afschuiven blijkt besmettelijk. Alleen al door getuige te zijn van een collega die zijn eigen falen afwentelt op anderen, kan men zich aangezet voelen om hetzelfde te doen. Een zondebok is gauw gevonden. Slachtoffers van dit gedoe  komen onder zware druk. Zeker als ze minder weerbaar zijn.

Onderzoek van Department of Management and Organization aan de University of Southern California

Tot nu toe werd aangenomen dat goed gedrag, zoals zelfdiscipline, zichzelf over de werkvloer kan verspreiden. Bij negatief gedrag zou dat niet gebeuren en zichzelf corrigeren, maar dat wordt door nieuw onderzoek tegengesproken. Het resultaat is desastreus voor iedereen die met het fenomeen te maken krijgt, vooral wanneer dat gebeurt op de werkvloer. De onderzoekers stellen dat het onderzoek een belangrijk gevolg heeft voor de opbouw van een gezonde bedrijfscultuur.

“Het afwentelen op anderen van fouten en blunders op het werk, lijkt meestal niet bijzonder ernstig genomen te worden. Maar in organisaties waar dit  een gewoonte is, zijn de groepsleden minder creatief te zijn en te presteren ze slechter.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de dader er uiteindelijk slechter uit komt. Wanneer hij niet erkent een blunder begaan te hebben, zal hij immers ook niet van zijn fouten leren. Ook stellen de onderzoekers dat het slechte voorbeeld bij anderen de schroom wegneemt om zich aan dergelijke praktijken schuldig te maken. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven een cultuur moeten creëren waar het afschuiven van verantwoordelijkheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Als daar niet tegen opgetreden wordt dreigt de productiviteit op de werkvloer en dus de prestaties van de onderneming te dalen. Een medewerker mag openlijk worden geprezen, maar een berisping moet onder vier ogen gebeuren. Leiders moeten zelf wel openlijk de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen fouten, zodat ze ook op dit gebied een voorbeeldfunctie vervullen. (MH)

Drie kenmerken van managers die hun verantwoordelijkheid onvoldoende oppakken.

  1. Ze slagen er niet in realistische doelen te formuleren.
    Hoofdzakelijk omdat ze een rommeltje maken van de daadwerkelijke uitvoering.
  2. Ze halen niet genoeg uit de mensen die hen omringen.
    Dit is bij velen de grootste handicap. Een manager moet leren delegeren.
  3. Ze luisteren slecht.
    Als gevolg daarvan ontbreekt het hen aan zelfkennis en inzicht in hun eigen efficiëntie. De nodige informatie is nochtans volop aanwezig; ze kan komen van klanten, collega’s, werknemers, partners…. Maar ze staan er niet voor open. Integendeel! Dit verlamt het eigen leer-vermogen.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Bronnen: Volkskrant en Express)