Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Duidelijk verhaal met een eenvoudige boodschap: kennisontwikkeling via intranet gaat in fasen. Het is heel herkenbaar, en op zich ook een rustgevende gedachte: je kunt gewoon beginnen met relatief lage investeringen, de groeter invetwseringen kunnen komen als de toegevoegde waarde duidelijk en groot genoeg is.
En inderdaad: eindelijk eens een practische invulling van het vage begrip kennismanagement. De rol van de visie met het beeld van de zwabberende kano vind ik nuttig, maar geld dat niet voor ieder verbeterproces?

Een zeer helder artikel.

Blijkbaar is dit de weg naar een volwaardig intranet of in ieder geval diegene die denkt te weten wat een volwaardig intranet is.
Als er als uitgangspunt is gekozen voor een laag instap budget zonder de bedoeling uiteindelijk op een geavanceerd informatie systeem uit te komen en waarbij de ‘smoelenboek’ applicaties de doelstelling zijn, is dit de beste manier. Ik denk echter dat je dit niet moet zien als ‘Intranet in fasen’. Dat men uiteindelijk de browser applicatie wil gaan gebruiken als platform voor uniforme informatie uitwisseling en geavanceerde apllicaties waarbij de doelstelling is om bedrijfsprocessen te verbeteren etc. etc., is volgens mij een ander proces. Er moet maar eens snel een nieuwe naam worden verzonnen voor het zogenaamde ‘Intranet’ en ‘Intranet’.

Wij zijn op dit moment bezig met het opzetten van een Electronic Document System. Hierbij zijn er raakvlekken met kennismanagement.
Uw verhandeling is daarom interessant voor mij. Mag ik in mijn interne stukken gedeeltes van U opnemen onder verwijzing naar uw artikel. (Link)
Groetjes
Paul Muller

Tijdens de voorbereiding van de ontwikkeling van een prototype communicatief Intranet voor een groot Academisch Ziekenhuis, kom ik er tot mijn schrik achter dat we ons in fase twee bevinden van bovenstaand artikel: Nieuws op de frontpage, communicatie en publicatie van informatie van groot belang, content management…

Echter, gezien de logheid en cultuur van een dergelijke organisatie (semi-overheids instelling) is het feitelijk onmogelijk met fase drie te beginnen, zonder deze vooraf te laten gaan aan fase 1 en 2.

Doch, een artikel om in het achterhoofd te houden bij de verdere ontwikkeling.

Een herkenbaar stuk. helpt om de zaken te “plaatsen”
Blijkbaar gebeurt (bijna) overal hetzelfde in het traject.

Op dit moment ben ik voor mijn studie bezig aan een project met het onderwerp intranet. Het doel van mijn project is om te komen tot een beschrijving van intranetten. In het eindverslag van het project wil ik een overzicht geven van alle eisen en randvoorwaarden waaraan een goed intranet moet voldoen.
Door dit artikel heb ik een duidelijker beeld gekregen van de mogelijkheden van intranet voor kennismanagement. Voor mijn onderzoek ben ik ook benieuwd naar andere mogelijkheden van intranetsystemen. Kan een intranet bijvoorbeeld ook helpen bij Human resource management?
Heeft iemand tips of ideeen (bijvoorbeeld goede literatuur links of artikels zoals deze )die mij kunnen helpen bij mijn onderzoek?
ALvast bedankt

artikel geeft goed weer hoe een intranet zich vaak ontwikkelt c.q.moet ontwikkelen, maar ik vind dat die nieuwe rollen (CKO, chief knowledge officer etc) wel erg uit de lucht komen vallen.
Wat is hun functie? Waar staan ze in de organisatie? Wat voegen ze toe (wat gaat er mis als ze er niet zijn)

In genoemd artikel wordt gepleit om de informatie op Intranet zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle medewerkers in de organisatie. Hoewel ik sterk voorstander ben voor openheid en het delen van kennis heb ik gemerkt dat de vertaalslag naar de praktijk niet altijd goed wordt gemaakt. Vooral als het gaat om managementinformatie. De kennis of kunde van een medewerker is niet of onvoldoende aanwezig om de informatie juist interpreteren. Hoe kan, voor de informatie op intranet, omgegaan worden met diversiteit aan persoonlijke capaciteiten en functies in een organisatie?

Het is goed om nog even stil te staan bij de oorsprong van intranet. De open internettechnologie zorgde ervoor dat informatiesystemen toegankelijk konden worden gemaakt over de afdelingsgrenzen heen. Op die manier was het mogelijk om informatie die in principe door iedereen gelezen mocht worden beschikbaar te stellen met alle voordelen van dien.

Reeds bij de eerste intranetten zag je veel organisaties het afschermingsvraagstuk kopieren naar intranet. Daarmee werden in feite alle voordelen van het intranet direct teniet gedaan. Bovendien was de technologie onvoldoende volwassen om informatie adequaat af te schermen.

In de huidige webcontentmanagementsystemen is die mogelijkheid er wel en is aan die technische randvoorwaarde voldaan. Dit betekent dat je keuzes kunt gaan maken in doelgroepen en de informatie die voor die doelgroep van belang is. Dit vraagstuk kom je nu veel tegen bij Internetsites, waar verschillende doelgroepen hun eigen informatie en presentatie willen zien. Door vorm en inhoud van elkaar los te koppelen is het beheer van deze sites goed te organiseren.

Tijdens mijn onderzoek naar een kennissysteem ben ik erachter gekomen dat de huidige ICT-infrastrutuur voldoende is voor een Midden- en Klein bedrijf om mee te beginnen…..

Ik (3e jaars BI’er, aan de hogeschool Brabant) loop nu stage bij een organisatie met niet meer dan 100 medewerkers verdeeld over verschillende vestigingen….Ze hebben behoefte aan een kennissysteem…

Na de persoonlijke profielen en een kennisbibliotheek in kaart gebracht te hebben was het tijd voor een ontwerp / advies m.b.t. een kennissysteem. A.h.v. de eisen, wensen en functionaliteiten ben ik gaan zoeken. Totdat ik een ingeving kreeg….
Waarom zoeken naar kennismanagementsystemen en er heleboel geld voor uitgeven, terwijl je genoeg hebt aan je eigen ICT-voorziening. Geen kosten, geen budget, geen tijdrovende cursussen….

Het feit of het stimuleren van kennisdeling na de implementatie lukt is de grootste vraag en risico in een organisatie. Dus na de implementatie van een duur kennissysteem loop je nog de risico dat het mislukt en de investering in lucht opgaat……

Gezien de risico’s om te kijken of er echt behoefte is en er werkelijk gebruikt wordt gemaakt van een kennissysteem, dus voor een succesvolle implementatie van een kennissysteem stel ik het volgende voor:

Elk MKB en organisatie heeft tegenwoordig wel een ICT-infrastructuur met een (Windows 2000) server en windows NT clients of hoger. De organisatie waar ik stageloop wel in ieder geval.

Let op:
Windows 2000 heeft namelijk een zoekfunctie en een indexing service die documenten indexeert.

Zet de kennisbibliotheek (inclusief de documenten waar je adviezen, tips, ervaringen, e.d. opstaan) die je hebt ontworpen op de hardeschijf van een server, waar alle medewerkers bij kunnen. Laat de zoekfunctie/vindfunctie en als die niet voldoende is je indexing-service (wat beter is, want dan zoek je in de catalogus, die de indexing-service aanmaakt en automatisch bijhoud, m.b.v. queries) los op je kennisbibliotheek en je staat versteld van de resultaten.

Voordelen:
Geen hoge implementatie, project, cursus kosten. Weinig behoefte aan beheer en beveiliging, want dat deed je ICT-afdeling al. De instellingen zijn te regelen door je eigen ICT-afdeling (rechten, e.d.)
De medewerkers zijn al bekend met de Windows-omgeving, dus een grote verandering is het niet, want veranderingen worden doorgaans negatief ervaren.

De zoekfunctie en vooral de indexing-service heeft meer functies dan ik dacht (standaard Windows 2000), kijk maar in de helpfunctie van Windows 2000.

Belangrijkste punt:
Als er werkelijk gebruik van wordt gemaakt, positieve effecten heeft op de organisatie en de resultaten, (de hoeveelheid documenten enorm toenemen), de beloningssystemen werken, kan je misschien in verloop van tijd overwegen om een duurder kennissysteem aan te schaffen..als dat nodig is? Zo vang je in ieder geval een van de grootste risico’s op en dat is dat je investering in een succesvolle kennismanagement systeem niet voor niks is geweest…

“Nadelen”:
Medewerkers moeten even de mogelijkheden van de zoekfunctie en indexing-service leren kennen, maar meer ook niet.

Let op:
Ik ben nog maar net begonnen met het fenomeen kennismanagement. Ik ben geen deslundige, want ik heb me er pas sinds kort in verdiept . Als er aan- of opmerkingen zijn op mijn stukje ontvang ik graag reacties van jullie.

Groetjes,
Fatih

Het gaat niet alleen over documentopslag en zoekmogelijkheden maar om veel meer. Die oplossing met het zoeken dat in win2k en verder zit is welliswaar handig voor sommige mensen op sommige momenten, maar imo zeker geen oplossing voor een intranet.

Toon alle 12 reacties
x

Inloggen op ManagementSite.nl

Wachtwoord vergeten?

Heeft u nog geen account?

Word gratis lid
x

Inloggen

of