Vormen van leiderschap waarbij men medewerkers motiveert, hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Efficiëntie staat daarbij voorop: gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers werken beter dan medewerkers die orders moeten opvolgen en worden gecontroleerd. Leiderschap valt te leren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en zeker niet door iedereen. De boekenkasten met managementliteratuur over wat nu een manager, leidinggevende of coach doet (of laat) puilen uit. Hier volgen eerst een paar definities om de verschillen te verduidelijken; vervolgens een bondige uiteenzeting over belangrijke slaag- en faalfactoren. “Management” (letterlijk: beheer) is het opstellen en uitvoeren van een plan om aansluitend te controleren of het plan gerealiseerd wordt. Tot slot wordt geëvalueerd of het in het vervolg beter of anders kan. Dus: Plan, Do, Check en Act. “Leiderschap” is een proces waarbij het gedrag van een individu of groep wordt beïnvloed om zo doelen te bereiken. Leiderschap heeft vooral betrekking op het aansturen,…