Channels

Vormen van leiderschap waarbij men medewerkers motiveert, hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Efficiëntie staat daarbij voorop: gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers werken beter dan medewerkers die orders moeten opvolgen en worden gecontroleerd. Leiderschap valt te leren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en zeker niet door iedereen. De boekenkasten met managementliteratuur over wat nu een manager, leidinggevende of coach doet (of laat) puilen uit. Hier volgen eerst een paar definities om de verschillen te verduidelijken; vervolgens een bondige uiteenzeting over belangrijke slaag- en faalfactoren.

“Management” (letterlijk: beheer) is het opstellen en uitvoeren van een plan om aansluitend te controleren of het plan gerealiseerd wordt. Tot slot wordt geëvalueerd of het in het vervolg beter of anders kan. Dus: Plan, Do, Check en Act.

“Leiderschap” is een proces waarbij het gedrag van een individu of groep wordt beïnvloed om zo doelen te bereiken. Leiderschap heeft vooral betrekking op het aansturen, motiveren, enthousiasmeren, stimuleren, ontwikkelen van mensen.

Lees ook:

Hoe bouw je een High Performance Bank?

“Coachen” is iemands potentiële kwaliteiten en talenten vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar leren bevorderen. Coachen vergroot het zelflerend vermogen van medewerkers en is gericht is op de verdere ontwikkeling van het bewustzijn en de verantwoordelijkheid, zodat potentieel maximaal tot wasdom kan komen.”

Is managen de dingen goed doen, dan is leidinggeven de goede dingen doen.

Succesfactoren van de  ‘High performance individuals’

Vier factoren van goed leiderschap waarop een manager zich moet richten:
1. Effectieve persoonlijke kwaliteiten (onder andere goed luisteren en verantwoordelijkheid nemen voor eigen fouten)
2. Goed management gedrag (onder andere besluitvaardigheid, flexibiliteit)
3. Goed omgaan met organisatie-eisen (onder andere acteren als lid van het team)
4. Goed omgaan met veranderingen (een multiculturele en internationale blik hebben, maatschappelijk verantwoord bezig zijn).

Slechte managers…,

  • Sturen bij voorkeur op afstand
  • Geven altijd een ander de schuld
  • Maken dikke imponerende plannen
  • Communiceren veel, maar zeggen niets
  • Hebben voor elke drie jaar een exitstrategie
  • Streven korte termijndoelen na,
  • Vertellen medewerkers wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen
  • Beheersen de interne politiek tot in de puntjes.

Er zijn zeer veel  tips over wat u wel of niet moet doen om uw effectiviteit te vergroten.  Het is om tuureluurs van te worden. Daarom tot slot nog een suggestie om uw weg te vinden.“Het begint met zelfkennis. Ken uw valkuilen en profiteer van uw sterke kanten!” is de belangrijkste tip.  Alle andere tips kunnen u weliswaar op ideeen brengen maar zelfkennis is nodig om die tips op te pakken die bij u passen. Hier volgen er nog 10. Doe er uw voordeel mee door er twee uit te halen waarmee u een ‘klik heeft’.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Bronnen: Schouten Nelissen en Leidinggevenden kunnen niet coachen, Jacco van den Berg en Andre de Waal)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x