Stop met nadenken over EQ en begin ermee in 2024

Columns

De veranderende dynamiek van Leiderschap

Traditioneel werden leiderschapskwaliteiten voorspeld en gemeten aan de hand van IQ, professionele kwaliteiten, strategisch inzicht en resultaatgerichtheid.

Deze aspecten zijn uiteraard nog steeds van vitaal belang voor succesvol leiderschap maar om impact te hebben is er een extra dimensie vereist: EQ, emotionele intelligentie

U weet ongetwijfeld al heel lang: het succes van uw team/organisatie is niet uitsluitend afhankelijk van harde cijfers en resultaten. Ook het zijn van een effectieve, krachtige, stimulerende people manager is essentieel.

Verband tussen IQ en EQ

Er is geen enkel verband tussen IQ en EQ. Ze worden bestuurd door 2 totaal verschillende gedeelten van de hersenen. Individuele mensen kunnen nog zo’n hoog IQ hebben maar als ze de “bedrading” missen voor zelfobservatie en zelfreflectie of nauwelijks een antenne hebben om signalen van teamleden en collega’s op te vangen dan zal duurzaam succes uitblijven. De “uitvinder” van EQ, Daniel Goleman, heeft in zijn onderzoeken aangetoond dat mensen die lichaamstaal en emoties van zichzelf en anderen verstaan meer succes hebben.

Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties van jezelf en anderen te herkennen, te begrijpen, er betekenis aan te geven en je gedrag er desgewenst op aan te passen. Managers met een hoge mate van EQ weten wat ze voelen, weten wat die emoties betekenen en wat het effect is op anderen.

Hoe ontwikkelen leiders EQ en people-management skills?

Stel je voor dat iedere manager een hoog EQ bezit. Zij zouden dan zowel hun eigen emoties als die van hun medewerkers en collega’s beter begrijpen en dus betere beslissingen met meer draagvlak nemen. Ze zouden effectief communiceren, sterke samenwerkingsverbanden smeden en conflicten constructief oplossen. Ze zouden open staan voor veranderingen en fouten en feedback vooral zien als mogelijkheden om te leren.

Een veelgehoorde verzuchting: Door mijn drukke baan heb ik tot nu toe geen kans gezien om voldoende te investeren in mijn EQ en people managementvaardigheden maar inmiddels ben ik er wel aan toe en wil ik er ook wel enige vaart achter zetten.

In 4 stappen naar meer EQ

Managers die de reis naar meer EQ willen maken moeten bereid zijn hun eigen emoties te onderzoeken, sterke punten en punten ter ontwikkeling te identificeren en zich terdege bewust zijn van hun impact op anderen. Dit proces van persoonlijke ontwikkeling vereist o.a. openheid voor feedback, bereidheid tot veranderen, bereidheid om uit je eigen comfortzone te komen en het vermogen om te willen leren van zowel successen als mislukkingen.

Globaal zijn er 4 stappen:

 1. Zelfkennis, zelfbewustzijn ontwikkelen
  * Waarom doe ik wat ik doe en wat zijn mijn achterliggende waarden en normen?
  * Welke emoties ervaar ik, wat betekent dat en waar komen die vandaan?

 2. Zelfmanagement: aan de slag met de resultaten van stap 1
  * zelfreflectie: je denkt na over wat je bij stap 1 hebt ontdekt en je stelt doelen en maakt een plan,
  * daadwerkelijke actie: je komt uit je comfortzone en gaat oefenen en met vallen en opstaan word je steeds beter.

 3. Omgevingsbewustzijn: je zet als het ware je empathie-radar aan.
  Als je je (meer) bewust bent van de emoties en perspectieven van anderen kun je bouwen aan betere samenwerkingsrelaties en word je een betere teamspeler.
  * breng empathie in de praktijk zodat je beter begrijpt waarom mensen die anders in elkaar zitten dan jij dingen anders aanpakken dan jij.
  * stel meer vragen om een gesprek op te starten in plaats van (te) snel je mening te geven

 4. Bewust bouwen aan je relaties: positieve connecties koesteren, met empathie communiceren en constructief conflicten oplossen.
  Deze vaardigheden zijn cruciaal om goed te functioneren op de werkplek.
  * Vertel andere waarom je hen waardeert of op een of andere manier bewondering voor hen hebt.
  *Leg jouw beslissingen uit en wees bereid naar hen te luisteren als ze uitleggen waarom zij hun beslissingen anders willen nemen

Wanneer begin je met deze persoonlijke ontwikkeling?

Mensen zijn vaak pas bereid te gaan veranderen als er een crisis is en ze inzien dat voortgaan op de ”oude” manier echt niet meer kan.

Beter is natuurlijk om hier tijdig mee te beginnen: persoonlijk leiderschap!

Volgens Stephen Covey is persoonlijk leiderschap: bewust kiezen voor een proactieve houding in je leven; je ontplooit jezelf door je eigen emoties, gedachten en overtuigingen te onderzoeken.

Tot slot: Je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen!
Voor echte stappen is het lezen van een boek of het volgen van een workshop een mogelijk begin. Maar échte veranderingen ontstaan pas als je als katalysator een coachtraject start of een leergang gaat volgen samen met mensen die dezelfde leerbehoefte hebben.
Om als leider je EQ verder te ontwikkelen helpt een katalysator>>

Door Hans Streng, directeur Streng Dijkerman & partners

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Emotie management