Sneller innoveren met de Lean StartUp-methode

Columns

Innovatie wordt steeds belangrijker. Dit heeft te maken met de sneltreinvaart waarin technologische ontwikkelingen zich voltrekken. Een nieuwe aanpak om innovaties te ontwikkelen is de corporate klooien-aanpak. Hoewel de naam ‘corporate klooien’ doet vermoeden dat het synoniem is met een aanpak van ‘lukraak wat uitproberen’, is dit geenszins het geval. In deze column laten we zien wat de ‘corporate klooien’-aanpak inhoudt. Ook laten we zien dat het juist een zeer systematische aanpak betreft die succesvol binnen de Autobinck Groep is toegepast.

Lean StartUp-methode

De corporate klooien-aanpak is een creativiteitsbevorderende aanpak gebaseerd op de, inmiddels veel toegepaste Lean StartUp-methode van Eric Ries (2011).

In de Lean StartUp-methode brengt men in een vroegtijdig stadium een proef...

Meer over Innovatie