Denk als een startup - het is aanpassen of uitsterven

Cover stories · Boeken

Het duurde vijfenzeventig jaar voordat de telefoon het aantal van vijftig miljoen gebruikers bereikte.

Bij de radio ging het al twee keer zo snel, 38 jaar, en de televisie deed er daarna maar dertien jaar over. Echt snel ging het pas bij de iPod en internet, met vier en drie jaar. Facebook had slecht een jaar nodig en Twitter negen maanden. Apps bleken tot nu toe het snelst die magische grens te bereiken. De Angry Birds hadden maar 35 dagen nodig en binnen slechts vijf dagen liepen wereldwijd vijftig miljoen mensen op straat te zoeken naar Pokémons. Met een telefoon, nota bene.

En waar het gemiddelde Fortune 500-bedrijf er twintig jaar over deed om te groeien naar een marktkapitalisatie van 1 miljard dollar, deed Google dat in acht jaar en Facebook in vijf. Daarna bereikten Uber en Whatsap...

Guus Cruts
Beste Mike Hoogveld,

Dank voor de handige survivaltips. Maar ik heb eens een beetje zitten doordenken. Het idee dat hetzelfde bedrijf zo lang mogelijk zou moeten voortbestaan, honderden jaren, eeuwenlang, is dat misschien niet ook een beetje achterhaald? Goed, ik stond te treuren bij de lege en gesloten opgeheven V&D op Hoog Catharijne, alsof daar een orkaan doorheen was geraasd, zo zag dat er uit. Dat ikzelf als sterfelijk mens de V&D nog eens zou overleven, dat had ik echt toch nooit van zijn leven gedacht! Maar misschien is dat gewoon de nieuwe tijd, alles verandert veel sneller, en bedrijven leven veel korter. Het zij zo? Die eeuwige waarheid staat misschien al lang in Job 1 vers 21: "De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen, de Naam des HEEREN zij geloofd!" Medewerkers die de ondergang van hun sterfelijke bedrijf overleven, die zullen dus wel vaker op zoek moeten naar werk elders. En als het daar allemaal anders gaat, ja dan zul je je wel moeten aanpassen. Misschien wordt dat dan wel de nieuwe manier van veranderen? Moeder natuur heeft dan besloten, zou Darwin zeggen. Groetjes, Guus
A.J.Y. Deekman
Lid sinds 2019
Mooi verhaal, en tot op zekere hoogte best generiek, maar gezien de voorbeelden vraag ik me af of het ook inspirerend genoeg is voor de non profit sector: daar waar het om maatschappelijke actoren gaat als overheid, zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zonder winstoogmerk, behalve maatschappelijke winst. Die voorbeelden zie ik niet in het artikel, en aangezien het grootste deel van onze samenleving over die sectoren gaat zou het interessant zijn om te onderzoeken of het ook werkt in andere organisatieculturen dan de genoemde.
Guus Cruts
P.S., Als het ondernemerschap in de organisatie omhoog gaat, grote kans dat de beste medewerkers dan voor zichzelf gaan beginnen, en dan heeft de stervende moederorganisatie het nakijken. Geeft dus niet, het leven gaat verder. Groetjes, Guus
Eric de Blok
Lid sinds 2019
Jammer dat er een soort eeuwigheidswaarde wordt gesuggereerd door in de kop te verwijzen naar de natuur en de evolutietheorie. In het artikel zelf is deze onderbouwing helaas niet te vinden (hoewel deze er wel degelijk is). Als dat wel gebeurd zou zijn, dan zou het zo nadrukkelijk ophemelen van 'start-ups' m.i. ook achterwege gebleven zijn. Agile als doel op zich is niet iets wat evolutionair geselecteerd is in de natuur, en staat mede aan de basis dat huidige bedrijven zo'n lage levensverwachting hebben (en dan hebben we het nog niet eens over de schade die het m.i. zal berokkenen aan onze maatschappij).
Verder is het een mooie opsomming van net iets anders geformuleerd/ geprioriteerd hedendaags gedachtegoed. Ieder voordeel heeft echter ook zijn nadeel. Door het net iets anders te formuleren en prioriteren draag je bij aan het creëren van een grote verscheidenheid aan net iets anders uitziende 'bomen', waardoor de 'leek' uiteindelijk het bos niet meer ziet. Dat ligt op zich niet aan het artikel, maar is een gedachte die in mij opkomt als je heel veel van dit soort artikelen leest.
Guus Cruts
Hoi allemaal,

En nu we het toch over (a)sociaal darwinisme hebben, laten we daarbij goed beseffen dat volgens Darwin helemaal niet van te voren vaststaat hoe een soort gaat overleven. De omgeving verandert, maar hoe je overleeft kan op verchillende manieren. De ene soort gaat vliegen, de andere soort gaat in de bomen klimmen om te overleven. En een bedrijf gaat niet altijd overleven door nu maar de hele verkoop via internet te laten verlopen. Je kunt ook overleven door een voldoende aandeel te houden in de verkoop via de 'traditionele winkels', of nog een andere creatieve manier van winkelen die we tot nu toe nog niet bedacht hebben. Er is vast nu iemand bezig om die nieuwe uitvinding te doen van het post-online winkelen. Al je kaarten op online-overleven zetten is een managementmythe, zoals elders al te lezen valt op deze website. Ik zou zeggen: hou de creativiteit erin. Groetjes, Guus
Leon Dohmen
Dag Mike,

Van een start-up een succes maken is hartstikke moeilijk. Start-ups zijn meestal ZZP-ers en kleine bedrijven. Daar gaan er relatief 2x zoveel van failliet dan grote bedrijven (zie link beneden). En er zijn nog (veel) meer bronnen die hetzelfde aantonen. De cijfermatige basis voor het populariseren van start-ups lijkt dus erg wankel.

https://www.kvk.nl/download/Jaaroverzicht%20Bedrijfsleven%20Nederland%202016%20versie%20US7_tcm109-433766.pdf

Vriendelijke groet,
Leon Dohmen

Meer over Digitale transformatie