Een sfeer om te snijden!?

Cover stories

Uw zakelijke besprekingen en onderhandelingen zijn gekenmerkt door een bepaalde sfeer. Bij voorkeur een constructieve, redelijk ontspannen sfeer. Een giftige sfeer, waarin de onderhandelaars elkaar, als persoon, negatief gaan benaderen, belemmert de zakelijke activiteiten aanzienlijk. In het algemeen kan men stellen dat hoe meer onderhandelaars samenwerkings-gedrag (informatie op tafel, grote concessiebereidheid, geen gebruik van pressiemiddelen) aanwenden, hoe gemakkelijker het wordt om een goede relatie te bewerkstelligen. Uitdrukkelijk moet echter gesteld worden, dat bij onderhandelen dat de kunst nie...

Bert Brijs
Als ik mij niet vergis, is dit sterk gebaseerd op de cursus "Onderhandelen, praktische tips voor effectiever onderhandelen" van Samsom Intermediair ergens in de jaren tachtig. De cursus was op muziekcassette uitgegeven.

Willem Mastenbroek
Beste Bert. Zeer opmerkzaam! Inderdaad, dat zou heel goed kunnen. De auteur van de cassette en het artikel "Een sfeer om te snijden" is een en dezelfde persoon

Meer over Onderhandelen