Samenwerking tussen organisaties: 3 succesfactoren uit de praktijk

Cover stories · Cases

Er is veel aandacht voor samenwerking tussen organisaties als succesfactor in veranderingstrajecten. We begrijpen echter slechts ten dele wanneer samenwerking het meest effectief is en hoe je dit kunt beïnvloeden.

In een intensief verandertraject hebben wij als Transitiedirecteur en Transitiemanager ervaren dat samenwerking de sleutel was voor succesvolle verandering. Bij de start van het traject waren we ons hiervan bewust, maar het echte belang van samenwerking en hoe die in te vullen hebben we vooral proefondervindelijk ervaren. In dit artikel delen we onze ervaringen en gaan we in op de succesfactoren die volgens ons effectieve samenwerking in dit traject mogelijk hebben gemaakt.

Achtergrond: een gedegen voorbereiding

Ons praktijkvoorbeeld is de oprichting en start van Hago Rail Servi...

Meer over Samenwerking tussen organisaties