Wendbaarheid met een agile strategie: Rolling Strategy

Cover stories · Boeken

Heb jij al een Rolling Strategy?
De wereld verandert steeds sneller en organisaties moeten sneller mee veranderen om te kunnen overleven. Het toverwoord van deze tijd is ‘wendbaarheid’. Je zult strategisch wendbaarder moeten worden tot in de haarvaten van de organisatie. Dat betekent niet alleen een wendbare organisatie, maar ook een wendbaarder strategieproces. Anders gezegd: heb jij al een rolling strategy?

De essentie van een Rolling Strategy

Naast een wendbare organisatie is ook het snel kunnen aanpassen van de strategie (de manier waarop de organisatie haar doelen nastreeft) een belangrijke succesfactor. Langetermijnplannen zijn al achterhaald als de inkt van het rapport is opgedroogd. Maar ook de jaarlijkse rituele dans met vage beleidsnota’s, wollige kaderbrieven en intern gerichte ...


Meer over Wendbaarheid