De rol van midden management bij zelfsturing

Columns

Met de opkomst van agile werken krijgt ook het zelfsturende team veel aandacht. En om maar direct met de deur in huis te vallen: zelfsturing is niet een doel op zich. In sommige gevallen merk ik echter dat het zelfsturend zijn van een team tot het hoogst haalbare wordt verheven.

Zelfsturing geen vrijbrief voor anarchie
Zoals ik al eens eerder heb aangegeven is zelfsturing geen vrijbrief voor anarchie. Het vraagt om een nieuwe stijl en invulling van de rol van het middenkader in de organisatie. Veel meer dan andere veranderingen zoals bijvoorbeeld downsizing van de organisatie vraagt dit om adaptief vermogen van deze groep binnen een organisatie. Middenmanagement moet helpen invulling te geven aan de “zelf” sturing binnen een organisatie.

Uithollen van de eigen functie?
Het gevaar hierbij i...


Guy van Wunnik
Dit artikel verbaast me wat. Niet dat het niet zou kloppen of niet goed is. Ik vraag me alleen af of het wel actueel is. En voor mij is het niet inspirerend.
Teksten als
"Binnen organisaties werd gewoonlijk gestuurd op doorgroeien, een steeds grotere span of control/ meer direct reports.". Ik mag hopen dat een organisatie daar niet op is gericht. En dat daar dus ook niet op wordt gestuurd, door niemand.
"Een goede manager denkt niet alleen aan zichzelf en zijn eigen hachje". Zucht....
"Het hogere doel van de midden manager moet worden om je team(s) te laten presteren en jezelf onzichtbaar te maken". Hoezo moet dat het doel WORDEN, dat moet het allang zijn.
Veel lijkt uit te gaan van de onmisbaarheid van de (midden)manager. Is deze wel onmisbaar vraag ik me af. En als dat niet zo is, is dit dan echt dè beste invulling van de middenmanager-rol?
Thijs Rijnbergen
Uitstekende tips, herkenbaar. Maar ook weer niet nieuw; want ze zijn stuk voor stuk ook te plakken op traditionele teams. Met name “Sturen op het Wat” is m.i. cruciaal bij zelfsturende teams en “juist inschatten van afstand en nabijheid”.

Als ik organisaties begeleid richting zelfsturing zie ik daarbij nogal eens dat het topmanagement het midden management niet als zelfsturende eenheid benaderd. Dit is funest voor de mate waarin bovengenoemde zaken (als fouten laten maken, ruimte geven en afschermen) kunnen worden waargemaakt.
Misschien niet de "nieuwste" tips maar op het moment zeker niet universeel toegepast door (midden) managers of binnen teams..... en eens dat een aantal zaken al lang zo zouden moeten zijn... maar de praktijk blijkt toch weerbarstiger te zijn is mijn ervaring....
Tja..... de tips rondom het stimuleren van een zelfsturend team zijn nog steeds wel heel erg zelfsturend...

En de waarde van een spits wordt toch vooral bepaald door het scorend vermogen vermoed ik zo maar......

Wellicht dat het team bij een volgende opstelling de positie van een ieder zou kunnen bepalen.

En wellicht dat bij het dienen dan het team dan ook daadwerkelijk leidend zou kunnen zijn.

Van harte uitgenodigd!
Wieger
Jan-Sake Kruis
Lid sinds 2019
Ik krijg sterk het idee dat met het uit de mode raken van de traditionele autocratische baas we nogal zoekende zijn naar de nieuwe rol van de manager. Het is altijd andersom geweest: de baas was de baas en de gewone man deed wat de baas hem zei. Nu gaan we dat eens lekker andersom doen. Voortaan wordt de manager de loopjongen van het team. We zetten voorgoed een punt achter de slavernij. Als ik zo manager moet zijn dan zou ik mezelf ook onzichtbaar maken en me verstoppen in een hoekje.

Waarom mag een manager niet meer voor de troepen uit lopen? Waarom mag een manager niet meer schitteren? Managen is ook een vak en een heel moeilijk vak, waar je de credits voor mag krijgen als je dat heel goed kan.

Ik ben het wel met je eens dat de rol van de manager in veel organisaties moet veranderen. De tips die je geeft zeggen echter voornamelijk iets over zijn gedrag. Niet over waar hij voor verantwoordelijk voor is.

Je stelt zelf dat een manager het potentieel van het team moet ontwikkelen. Dat is zijn belangrijkste en misschien wel zijn enige rol. Misschien moet je het nog wel wat breder trekken: het ontwikkelen van het potentieel van de organisatie. En dat is een vak apart. Een vak overigens dat je bij ons, Axis into management, kunt leren.
Nancy Beekink
Je subtitel zegt; geef sturing aan de top en vervolgens gaat het over het middenkader? Veranderen begint juist wel TOP- down. Dus als je succes wilt, helemaal bovenaan beginnen bij directie- management. Dat geeft het middenkader en de teams de ruimte die nodig is. Rest nog de vraag of een middenkader wel nodig is, want goede professionals hebben geen manager nodig om hun werk te doen.
wouter jansen
Lid sinds 2019
Zelfsturing doen mijn kinderen ook als ze samen aan het spelen zijn. Leuk om naar te kijken en ouders hoeven alleen maar te faciliteren.
In een bedrijf moet er echter wel toegevoegde waarde worden gecreëerd voor de interne of externe klanten. Klantgerichte werkprocessen en intern ondernemerschap zijn 2 zaken die het mogelijk maken om samen klantgerichte doelstellingen te realiseren. Zakelijk benul en klantgericht werken is hier een voorwaarde voor succes. Ondernemende leiders moeten wel een begrijpelijke visie, doelstelling en strategie zorgen en de randvoorwaarden invullen en het geheel faciliteren. Zie voor meer www.samenondernemen.nl
Dank voor alle bespiegelingen..... voor mij is zelfsturing geen doel zich. Zelfsturing kan een prima hulpmiddel zijn maar het blijft een hulpmiddel.......

En ten aanzien van de sub titel.... ik zeg niet dat veranderingen niet top down beginnen - hoewel ik denk dat het niet altijd daar hoeft te beginnen, maar dat verandering vanuit daar wel altijd gesteund moet worden- maar dat vanuit de scharnier functie van het middenkader hier de juiste duiding en kaders aan gegeven kan worden.

Meer over Leidinggeven