Personal Branding is belangrijker dan marketing en sales

Verspil niet al de tijd en geld die u aan marketing en sales heeft besteed door het niet maximaliseren van uw brand. Het wordt tijd om te focussen op branding. In het privé leven, net als in het zakenleven, is branding effectiever, krachtiger en langer houdbaar dan marketing en sales. Een brand bestaat uit de verwachtingen, de perceptie en de emoties die het creëert in het hoofd van anderen wanneer zij een naam, product of logo zien of horen. Microsoft, Nike, Toyota, Volvo en Coca-Cola vertellen ons hoe zij willen dat anderen hun producten ervaren. Deze organizational brands communiceren hoe onze perceptie en verwachtingen over hun producten eruit dienen te zien. Brands zijn erg belangrijk en krachtig geworden. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de volgende data:
• De gemiddelde persoon in Noord Amerika wordt aan meer dan 3000 brand boodschappen per dag blootgesteld.
• Mensen zijn bereid 9 tot 12 procent hogere prijzen te betalen voor een brand wat zij kennen en vertrouwen, vergeleken met merken waarmee men niet bekend is.
• De brand Coca-Cola beslaat ongeveer de helft van de totale marktwaarde van de organisatie.

Branding is belangrijker dan marketing en sales. Er bestaat volgens Peter Montoya een verschil tussen deze drie activiteiten:
• Marketing is presenteren. Het creëren van een markt door het verzenden van zorgvuldig samengestelde berichten via verschillende kanalen naar de doelgroep om zo bewustwording, sympathie en begrip te creëren. Het betreft het planten van het zaad voor sales door de klant te laten weten dat het product bestaat;
• Sales is overtuigen. Sales houdt het gebruik van vraagtactieken, luistervaardigheden en overtuigingskracht in, met het doel het publiek ervan te overtuigen dat zij niet zonder het product of dienst kan. Het is de manier waarop je de deal sluit, nadat de brand zijn werk heeft gedaan en branding voorbij weerstand tegen sales is gekomen;
• Branding is beïnvloeden. Het creëren van een brand identiteit welke bepaalde percepties, emoties en gevoelens in associatie brengt met de identiteit. Branding geschiedt vooraf aan marketing en sales. Zonder een sterke brand is marketing ineffectief en is sales vergelijkbaar met het slaan van je hoofd tegen een muur van weerstand tegen sales.

Branding is niet langer slechts een zaak voor organisaties. Er is een nieuwe trend “Personal Branding” ontstaan. De reden hiervoor is:
1. De technologische revolutie heeft de structuur van de carrières van vandaag veranderd. Het was in het verleden zo dat u gedurende uw gehele carrière voor één of twee organisaties werkte. Vandaag de dag zullen we allemaal vier tot acht verschillende banen of carrières hebben in ons leven.
2. De verandering in de manier waarop we communiceren. Internet heeft ons allen gepromoveerd tot de positie van uitgever. Email, nieuwsgroepen, prikborden, blogs en online netwerken en discussiegroepen stellen ons allen in staat te leren, netwerken en blootstelling te krijgen voor onze zaken en onszelf. Mensen wensen zaken te doen met personen die men kent of met personen waarvan men voelt dat ze betrouwbaar zijn, met personen met wie men een bepaalde verbintenis voelt en aan wie men zich kan relateren.

Goed en deskundig zijn in uw werkveld is niet voldoende. Het is tijd om serieuze inspanning te gaan steken in het ontdekken van uw talenten, passie en uw authentieke droom, terwijl u zicht voorstelt en ontwikkelt als een krachtige, consistente en gedenkwaardige persoon met uw eigen specifieke brand en u hieraan gerelateerd werk verricht waar u van houdt. U kunt de perceptie van de markt over uw personal brand vormen door uw unieke sterktes, waarden en persoonlijkheid te definiëren, dit op een opwindende en overtuigende manier te delen met anderen en uw brand continue te cultiveren. Het is iets wat u kunt ontwikkelen en managen, wat essentieel is voor toekomstig gebruik en succes in het leven. Iedereen heeft een kans en zou de verantwoordelijkheid dienen te nemen om te leren, verbeteren, vaardigheden op te bouwen en een sterk brand te zijn.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Jeroen van Loon
Geachte heer Rampersad,

Ik vermoed dat uw boek voor mij een feest van herkenning is. Ook ik hanteer in het begeleiden van organisaties die hun commerciële slagkracht willen vergroten begrippen als authenticiteit en personal branding, of vergelijkbare termen. Tenzij je spullen verkoopt waarbij het persoonlijke contact uitblijft, zijn dat wezenlijke, zo niet doorslaggevende elementen. Ik juich het toe dat steeds meer mensen authenticiteit in verkoop en management i.h.a. onderstrepen in plaats van uitsluitend techniek, modellen of strategie. Misschien niet volledig nieuw, maar desalniettemin welkom.

Ik vermoed echter ook dat ik uw boek niet ga lezen, want ik vind ook dingen níet goed aan uw publicatie. In de hoop dat u mijn kritiek zult oppakken als welgemeende tip, het volgende.
Ik word door uw taalgebruik vreselijk afgeleid van de inhoud. Uw stuk wemelt(!) van de onlogische, danwel onzorgvuldige uitdrukkingen en vreemd gekozen woorden. Dat doet stevige afbreuk aan de (vermoedelijk interessante) inhoud en daarmee aan het imago van een beroepsgroep die het al moeilijk zat heeft door iedereen serieus genomen te worden.
De eerste zin bijvoorbeeld: hoe kan ik in vredesnaam reeds uitgegeven geld niet verspillen? En: wat moet ik mij voorstellen bij de technologische revolutie - welke eigenlijk? - die de structuur van de carrière van vandaag heeft veranderd? (Dus ik heb vandaag een carrière, maar die is in het verleden al veranderd, en maar liefst van structuur ook nog.) Alsjeblieft zeg!

Ik ga het mijzelf dus niet aandoen uw boek te lezen. Tenzij u zweert dat het is geredigeerd door iemand met een handige penvoering, zodat ik kan toekomen aan een beoordeling van de inhoud.


Hoogachtend,

Jeroen van Loon