En De Panacee voor al uw Problemen is… de Balanced Scorecard!

Cover stories

Inleiding

De Balanced Scorecard is een gouden idee geweest van Robert Kaplan en David Norton. In tijden van het in universitaire kringen geldende adagium 'publish or perish' kon Kaplan, professor in de accountancy aan de Harvard Business School, zich met de beschrijving van dit idee manifesteren door publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, terwijl Norton zich profileerde als oprichter van de Renaissance Strategy Group, een adviesbureau uit Massuchusetts.

De cover van Kaplan en Nortons bestseller.

Ook in Nederland is de Balanced Scorecard inmiddels een geliefd product van veel...

Pieter van Wensen
Ik heb geen reactie op het artikel
maar wel een vraag over de Balanced
Scorecard. In de meeste literatuur
en artikelen wordt geschreven dat
de ontwikkeling van een BSC om een
top-down benadering vraagt. Ik zou
graag willen weten of een middle out
benadering ook toepasbaar is in die
gevallen dat een onderneming zijn
strategie slechts zeer globaal heeft
geformuleerd. Is het verdedigbaar
om te beginnen met een Balanced
Scorecard door het opzetten van
succesbepalende factoren om die
vervolgens met KPI's meetbaar te
maken? Als dit proces goed verloopt
is het misschien wel eenvoudiger om
daadwerkelijk een strategie te
formuleren.

Ik zou het op prijs stellen als ik
hierop een gemotiveerd antwoord van
u zou krijgen.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Wensen (student Bedrijfseconomie)

Ik denk dat je zelf in je vraag al een deel van het antwoord prijs geeft. Hoewel jouw invulling onconventioneel is, is er naar mijn idee niet 'one best way' om tot succesvolle implementatie van de scorecard te komen, wel zijn er verschillende randvoorwaarden voor succes waaraan voldaan moet worden. Deze betreffen met name zorgvuldigheid, voldoende strategisch belang, naleving, gestructureerdheid e.d. Het gevaar wat ik in de door jouw genoemde 'middle out'-benadering zie is dat prachtige succesbepalende factoren worden benoemt die ook nog eens meetbaar zijn, maar die uiteindelijk toch niet de juiste factoren zijn omdat ze niet goed aansluiten bij waar de organisatie op lange termijn naar streeft. De keus voor een top-down benadering prefereert omdat je er zeker van wilt zijn dat de te kiezen succesfactoren daadwerkelijk die factoren zijn die van belang zijn voor de realisatie van de strategie. Als je begint met het benoemen van succesfactoren en daar vervolgens een strategie aan afleidt ben je de omgekeerde weg aan het aflopen en is het niet ondenkbaar dat je op een verkeerd strategisch spoor uitkomt. Iets om bij een dergelijke beandering terdege rekening mee te houden, lijkt me dus!
Denver William
Ik vond het een zeer informatieve site. Door deze bijdrage weet ik nou meer over Balanced scorecard.Graag zou ik meer informatie hierover willen krijgen, als dat mogelijk is. Ik moet namelijk een rapport schrijven over Balanced scorecard, over de universiteiten die het al toepassen in Amerika, Frankrijk en andere landen. En ook over het kunnen toepassen van BSC op de Haagse Hogeschool.
Bij voorbaat dank.
Ella Borst
Wie kent organisaties (non-profit) die al een tijd werken met de BSC? Ik ben hiernaar op zoek in het kader van het schrijven van een masterpiece t.b.v. de post-academische leergang strategisch management in de non-profit. Mijn onderzoeksvraag is: Beinvloed de invoering van de BSC het proces van strategievorming van onderop positief?
Peter Kikkert
geen

Meer over Balanced Scorecard