Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Net als Vincent van Doorn pleit ik voor sterker opdrachtgeverschap. En inderdaad is het daarbij cruciaal dat de echte probleemeigenaar de opdrachtgever is. Niet de “regie” (een zeer onduidelijker rol overigens) bij een externe leverancier, zoals bij SPEER (MinDef) is gebeurd. En ook niet het opdrachtgeverschap beleggen bij de interne leverancier: de CIO. Ook hiervan was en is nog altijd sprake van bij SPEER. Zie elders op deze site: https://www.managementsite.nl/ict-projecten-falen-ict-projecten

Om exact deze zelfde reden ben ik dan ook mordicus tegen het voorstel van het BIT, zoals ook Van Doorn er bedenkingen bij heeft. Ik stel dat de Cie.Elias problemen probeert op te lossen met hetzelfde denken dat die problemen juist heeft veroorzaakt. Namelijk door ICT problemen te laten oplossen door ICT-ers, door de opdrachtnemers en niet door de opdrachtgever. Zie: http://www.viergever.info/nl/tcict.aspx

Om dan consequent te blijven moet ik grote vraagtekens zetten bij Van Doorn’s uitspraak dat ICT een “strategische asset” is. Dit kan alleen een uitspraak van een ICT-er zijn. Natuurlijk is ICT steeds belangrijker in veel organisaties. Maar als ondersteuning van operationele processen. Strategisch? Noem mij een voorbeeld van ICT die strategisch is? Zeker bij de overheid? Zeker bij de door Cie.Elias onderzochte projecten? Zeker bij de grote mislukkingen die Elias niet heeft onderzocht, zoals SPEER? ICT is alleen strategisch als je een leverancier van ICT bent!

Maar dit soort uitspraken dringt ICT wel in de armen van de CIO en andere ICT managers en leveranciers. Dit soort uitspraken lokt wel een BIT van de Cie.Elias uit. Deze uitspraak staat dus haaks op de roep om beter opdrachtgeverschap. Want als ICT echt zo strategisch en speciaal is dan kan je het maar beter in een aparte silo zetten onder beheer van een echte specialist die bepaalt wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Dan moet je het maar beter niet aan de probleemeigenaar overlaten.

ICT kan alleen beter als er beter opdrachtgeverschap is door degene die ICT als middel inzet. Daarom was het macht geven aan CIO’s en is het BIT idee contraproductief.

Dit artikel slaat werkelijk de spijker op zijn kop! Fusies binnen overheidsland zorgen voor een hoeveelheid inhuur van externen die ongezond is, percentages van 15 procent in loondienst tegen 85% inhuur (van vooral vriendjes en oud collegea, want die waren zo kundig in het “Ja” knikken). Het schijnt binnen de *** nu ook deze vormen aan te nemen, het percentage schijnt daar na de komt van de huidige RvB drastisch zijn doorgeslagen. Met alle gevolgen van dien. En inderdaad wordt ICT als kostenpost gezien i.p.v. strategisch vereist.
Veelal zichzelf overschattende, maar vooral onkundige falende bestuurders en managers in overheidsland. En het wordt er niet beter op.

Kennis van zaken
Ik rond binnenkort een promotie-onderzoek af naar de besturing Defensie. Conclusie is dat het beleid, in hoofdzaak gevormd door ABD-managers te ver af staat van de praktijk die wordt vormgegeven door de militaire professionals. Dit probleem doet zich niet alleen in Defensie voor maar binnen iedere uitvoerend ministerie. Een collega van mij zei laatst dat: ‘ICT de organisatie vast zet’. Ik nuanceerde zijn uitspraak als volgt: ‘ICT tracht de organisatie vast te zetten’. Dat lukt evenwel niet in een professionele omgeving. Vaak wordt het niet willen werken volgens de vaste formats aangeboden door de ICT-applicatie gezien als ‘verzet’ van de uitvoering. Dat is een misvatting. Vele professionele processen laten zich eenvoudig niet vertalen naar strakke procedures. Een ‘standing operating procedure’ of SOP is een procedure die de professional KIEST om een bepaalde taak uit te voeren. Het is niet een vaste procedure die hij MOET uitvoeren. Dat is het verschil tussen vaktechnische sturing en bureaucratische sturing. Ik pleit voor ‘de haalplicht van kennis’.

Managers moeten ontslagen worden indien ze maatregelen afkondigen waarvan ze het effect niet kunnen overzien. Meestal leggen deze managers rapportage-verplichtingen op aan de uitvoerders. De door de uitvoerders aangereikte data kan evenwel alleen goed worden geïnterpreteerd indien de managers de context waarbinnen die cijfers zijn aangereikt kennen.

‘220 uit de muur’, klinkt erg ouderwets. Sinds 2004 is dat 230 Volt.

[…] concrete uitvloeisel van de Commissie Elias die een omvangrijk parlementair onderzoek deed naar de IT-zeperds bij de overheid. Scepsis overheerst bij de meesten, het BIT zou geen tanden hebben en geen macht. In dit artikel […]

Toon alle 5 reacties
x
x