Heeft iemand de overhead nog nodig?

Boeken · Columns

De bedrijfsvoering ziet er over 10 jaar totaal anders uit dan nu. Kijkt u eens 10 jaar terug. Er is al veel veranderd en de ontwikkelingen gaan steeds sneller.

De overhead maakt plaats voor veel ICT en meer zelfsturing.

200 Jaar nadat Adam Smith en Taylor de arbeidsdeling inzette, gaan overheadtaken terug naar waar ze vandaan kwamen: de lijn van de organisatie. Ondersteund door ICT.

Er zijn nu twee mogelijkheden. Of u denkt: 'hij slaat de spijker op zijn kop'. Of u verzucht zich: 'waar heeft die vent het over? Het is hier allemaal al 10 jaar hetzelfde en dat bevalt prima. Oké, iedereen heeft een Smartphone, maar dat is het dan ook'.

Tussen 2001 en 2014 heb ik als Berenschotadviseur een rondtocht gemaakt langs organisaties in 30 sectoren. Wat me steeds weer verbaasde waren de enorme versc...

Mooie column Mark. Zet aan tot nadenken! Eens met de ontwikkelingen die je beschrijft, zeker als je zag waar we 10 jaar geleden stonden met bedrijfsvoering (zowel qua omvang, kwaliteit als relaties met primaire processen). Onderstreept m.i. twee dingen: een is dat je als bedrijfsvoering weldegelijk de regie moet voeren over de vertaling van de ontwikkelingen binnen de verschillende PIOFACH disciplines naar managementniveau (uitvoering gebeurt middels selfservice zoals je beschrijft) en twee dat je nog betere koppelvlakken moet organiseren met de collega's van de primaire processen. Opdat er sprake is van een vloeiende lijn - ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar wel gericht op het verzilveren van dat gemeenschappelijke doel: creëren van klantwaarde!
Beste Dirk Jan,

Dank voor je reactie. Dat zijn inderdaad twee uitstekende actiepunten. Zo kun je gezamenlijk een agenda voor de toekomst maken, waarmee je bepaalt aan welke ict-ontwikkelingen je mee gaat doen en welke niet en hoe je de vaak grote investeringen goed gaat prioriteren en managen.

Meer over Innovatief organiseren