Waarom we niet zonder structuur kunnen

Boeken · Columns

Traditioneel organiseren staat onder druk. De digitalisering verandert organisatie structuren. Het wordt steeds makkelijker om de mensen met de gewenste vaardigheden te vinden en het is niet langer per se noodzakelijk om deze mensen in dienst te nemen. Andere samenwerkingsverbanden (van zzp’er tot vrijwillige communities) worden steeds meer de norm. En ook vanuit sociaal perspectief verliezen organisaties hun functie. Waar mensen vroeger hun identiteit ontleenden aan de organisatie waarbij ze werkten (‘een typische Shell-man’), wordt deze identiteit nu ontleend aan sociale netwerken.

Beide perspectieven zorgen ervoor dat organisatiegrenzen vervagen.

Dit betekent overigens niet dat er niet meer georganiseerd hoeft te worden. Dit komt onder andere door onze behoefte aan ordenen (dat houdt he...

Meer over Digitale transformatie