Verkeerd organisatieontwerp: recept voor narigheid!

Actueel

 

Gupta Strategists is een onderzoeksbureautje in Schiedam dat actief is op het terrein van de gezondheidszorg. Half januari bracht het een dun maar opzienbarend rapport uit over de verpleging en verzorging van ouderen en gehandicapten in tehuizen of bij de patiënten thuis. In deze bedrijfstak gaat ruim dertien miljard euro gemeenschapsgeld om en zijn bijna 550 instellingen werkzaam. Die sector bestaat uit twee gescheiden werelden: de grote bedrijven en de kleine bedrijven. De ene helft (rond 250 instellingen) heeft een omzet van gemiddeld vijftig miljoen euro; de andere helft (300) van gemiddeld vier miljoen.

Klein maar fijn

De kleintjes doen het stukken beter dan de grote. Bij gelijke kosten realiseren zij meer groei, hogere winstmarges en betere kwaliteit van dienstverlening. De versch...

Tony de Bree
Lid sinds 2019
Helemaal eens. Met een kanttekening dan. Als het gaat om fysieke producten en als dat ook nog commodities zijn dan zijn er wel economies-of-scale. Maar in de dienstensector waar eigenlijk "lucht" wordt verkocht in diverse vormen ligt dat dus anders. Daarom is al lang geleden bv geconstateerd dat in de bankensector "operational excellence" om zuiver economische redenen geen strategie voor banken kan zijn.

De vraag is nog steeds zoals Ross Beth Moss Kanter al heel lang geleden schreef "When giants learn to dance?".

Zoals we gisteren weer in het kamerdebat over de macht hebben kunnen zien geven mensen de macht niet gauw op en worden mensen die de macht niet hebben vaak gedreven door de wens om de macht te krijgen. Daarbij is het collectieve belang ver te zoeken.

Tony de Bree
http://www.positieftegengeluid.nl

Meer over Organisatieontwerp