Organisatiecoaching als uitdaging

Columns

Individuele- (en team)coaches lopen in hun begeleiding tegen systeemgrenzen aan: de organisatie is niet slechts een context voor individuele- en teamontwikkeling, maar kan ook zèlf het probleem vormen. Dan kan een coach onbedoeld bijdragen aan de instandhouding van een slecht functionerend of zelfs ziekmakend systeem. Organisatiecoaching is een meer integratieve wijze van denken en doen.

Organisatieadviseurs pogen organisaties op een andere manier vorm te geven, maar weten maar al te goed dat mensen een beoogde verandering met hun gedrag kunnen maken of breken: in termen van leren kan er namelijk iets heel anders geleerd worden dan wat bedoeld werd (bijvoorbeeld: hakken in het zand zetten, ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen, leren bukken totdat de reorganisatie weer is overgewaaid). De vraag is st...


Herkenbaar artikel. Ik richt me als coach ook op het tussengebied, omdat ik ervoor sta dat coaching va medewerkers niet kan bestaan zonder het werksysteem erbij te betrekken. Steeds vaker word ik geconfronteerd met een werkcultuur die het individuele probleem van de coachee overstijgt, waardoor ik merk dat ik mijn grenzen van mijn expertise moet oprekken. Dit is een proces waarin ik veel uit mijn comfortzone ben en ook achteraf de conclusie trek dat ik fouten heb gemaakt. Juist omdat ik nog een hele slag te maken heb op het gebied van organisatiekunde. Ik geloof erin dat organisatiecoaching de enige weg is om te voorkomen dat adviezen ongelezen de la in verdwijnen, of dat persoonlijke ontwikkeling in het luchtledige blijft hangen.

Bedankt voor jullie literatuurtips, ik ga me er verder in verdiepen.
Peter Smit
Opgeleid vanuit de Amsterdamse Zwerm als supervisor heb ik vanuit frustratie en passie een MCC gedaan, master of Culture and Change om zowel het individueel, team als organisatieleren vanuit een integrale blik te begeleiden. Zeer herkenbaar, dus anders kijken, anders denken maar bovenal anders doen.
Jan-Dirk den Breejen
Lid sinds 2019
Over dit onderwerp, leren en veranderen integreren, heb ik twee boeken geschreven ('Rendement van leren en veranderen' en 'De High Performance Organisatie'). De bottleneck is meestal de mindset en dan vooral van de decisionmakers/de leiding. Die denkt dat het probleem 'onderin' de organisatie ligt. Misschien zou organisatiecoaching moeten beginnen met coaching van de groep beslissers.

Meer over Organisatieadvies en consultancy