Nieuw beleid, oude fouten

Columns

Het Covid-19 virus is niet goed voor je gezondheid, maar ook de corona-app is niet zonder risico. Lees en huiver.

Op 22 april 2020 sprak de Kamer met een aantal deskundigen over de corona-app die minister De Jonge naar het voorbeeld van andere landen wil lanceren. Met die app zou je kunnen traceren of je iemand bent tegengekomen die besmet is met Covid-19. Je krijgt dan (d.w.z. na een week of twee) een melding en dan zou je je zelf in quarantaine moeten plaatsen. Of iets dergelijks, want het plannetje van de corona-minister was niet erg vast omlijnd.

Maar, zo verzekerde hij iedereen, dat was juist de bedoeling, want dan kon de creativiteit vrij stromen. Of iets dergelijks.

Het idee was nog niet gelanceerd of het opiniepanel van 1Vandaag noteerde grote steun onder de bevolking. En zie onze ...

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Dat gedoe over een App is gepeuter in de marge.

Het deugt grondwettelijk, moreel, sociaal en economisch niet dat we 100% van de mensen opsluiten om een heel goed identificeerbare zeer kleine risicogroep van circa 1 a 2% te beschermen; we moeten die risicogroep zelf beschermen. Vele filosofen, medici en ethici hebben dat al grondig onderbouwd betoogd; maar naar hen wordt niet geluisterd.

Laat mensen weer gewoon gezond mogen leven op hun werk, bij hun familie en vrienden, op stranden en in bossen. De therapie is nu veel erger dan de kwaal.
Laat het MKB, de ZZP-ers en de jongeren niet stikken.
Verhef je stem dat dit “Intelligente” Lock-down beleid moet stoppen!

De petitie is erg belangrijk en kan jouw steun goed gebruiken.

Klik hier om meer argumenten te lezen en jouw naam toe te voegen

https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/het_kabinet_rutte_den_haag_gooi_het_coronaroer_om/?kyuCsqb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-982813-den_haag_gooi_het_coronaroer_om&utm_term=yuCsqb%2Bnl

En deel deze petitie bij al je Facebook vrienden, LinkedIn, Twitter volgers #StopdeLockdown, contacten in je adresboek, YouTube etc. etc.

Laat hem viral gaan met Reff >> 1.
Paul Verburgt
Auteur
Beste JGM van der Zanden,

Ook over gepeuter in de marge valt soms best nog wat zinnigs te zeggen en dat heb ik dan ook geprobeerd.

Je keert je tegen de lockdown en had liever gezien dat de besmetbare groepen apart waren gezet.

Later, als alle rook is opgetrokken, zullen we zien of je gelijk had. Op dit moment lijkt de risicogroep veel groter dan die 1 of 2 % waarvan jij spreekt. Het RiVM stelt dat met de lockdown zo’n 24000 extra ic-opnames zijn voorkomen. Als je bedenkt dat de sterftecijfers op de ic onrustbarend hoog zijn, is dat toch een argument.

Ik begrijp voorts dat mensen in de leeftijdsgroep vanaf 70 zeer vatbaar zijn voor Covid-19; dat zijn dus een paar miljoen mensen. Verder moeten we ook de personen met een hoog BMI, hoge bloeddruk en suikerziekte als potentiële risicogevallen erbij optellen. En hun familieleden.

Al met al nogal een groep om te isoleren!

Ik zeg niet dat ik het beter weet en ik zeg ook niet dat ik erg gerust ben op de economische effecten van de lockdown en de wankele exit die nu is ingezet. Ik voel me evenwel, mede gelet op voorbeelden elders ( het lockdown-loze Zweden scoort veel slechter dan omliggende landen), niet gekwalificeerd om in jouw hartstochtelijke oproep mee te gaan.

Paul Verburgt

Meer over IT en Business