Leiderschap in tijden van Corona

Columns

In crisistijden heb je een sterke leider nodig. Iemand die de lijnen uitzet, knopen doorhakt, de mensen bemoedigt, weerstand overwint en vooral vertrouwen wekt.

Een open deur, zult u zeggen, en dat klopt ook. Zonder een door een HR-manager opgesteld functieprofiel blijkt heel Nederland dan ook prima in staat om onze premier als leider in de corona-crisis te kunnen beoordelen. Na zijn historische toespraak op 16 maart schoten de polls met twintig procenten punten omhoog: ongeveer driekwart van de bevolking vindt dat de premier het goed doet.

Mooi. Of hipper: niets meer aan doen. Dat is echter niet wat in kringen van opiniemakers een breed levende opinie is. Men wil de premier graag een handje helpen om zijn leiderschap te versterken. Dat is een ongevraagde service want ik heb niet de indruk...

wouter jansen
Hieraan toe te voegen is dat een leider op basis van visie en inzicht een hoopvol perspectief weet te bieden wat iedereen gelooft. Dan kan iedereen vandaag starten om zijn bijdrage te leveren aan verbeteringen richting de gewenste toekomst.
Hopende dat de corona ellende over enige tijd afneemt en/of kunnen leiders van alle organisaties vandaag al beginnen na te denken over hoe we samen weer de draad oppakken na de crisis. Door de mensen hierbij te betrekken ontstaat er wellicht veel inspiratie en een grote slagkracht.
Paul Verburgt
Auteur
Beste Wouter,

Bedankt voor je reactie.

In mijn nabije omgeving zie ik hoe de corona-crisis bedrijven en carrières onderuit haalt. Menigeen ligt nog voor pampus in een hoek! Maar tegelijkertijd ben ik het met je eens dat leiderschap vergt dat nu (of tenminste op korte termijn) bedacht wordt hoe de boel weer op de rails gezet kan worden. Een enorme klus! Dat kan niemand in zijn eentje en terecht dus dat je zegt dat 'de mensen' erbij betrokken moeten worden. Ik kan me niet voorstellen dat dit niet gebeurt...

Paul
Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
De Corona maatregelen overschrijden 70 keer de kostennorm voor volksgezondheid!

Het Kabinet volgt dus geen wetenschappelijke adviezen maar “de Onderbuik”. RIVM vond sluiten van scholen helemaal niet nodig bijvoorbeeld.

Het huidige beleid gaat meer dan 100 miljard economische schade geven en voorkomt misschien eenmalig maximaal 70.000 doden. Dit is circa 1,4 miljoen per Qaly. De norm voor preventie in de volksgezondheid is 20.000 per Qaly. [1]

Voor zo veel geld kunnen heel wat meer levens langdurig en jaarlijks gered worden, bijvoorbeeld verkeersveiligheid (600 doden en 20.000 ernstig gewonden per jaar), preventie van hart- en vaatziekten (38.000 doden per jaar), relatief eenvoudig vermijdbare longkanker als gevolg van roken (10.000 per jaar) en mogelijk zelfs zelfmoordpreventie (1800 per jaar).

Dit is dus geen leiderschap, maar emo-politiek. En de uitspraken van Wilders & Baudet emo-politiek in het kwadraat.

Voorkomen van verspreiden van Corona is heel goed, maar isoleren van kwetsbaren had veel meer prioriteit moeten krijgen. De overige maatregelen zijn volkomen uit balans met de volksgezondheidswinst en zullen de economie in een peilloze recessie drukken.

Lees hier de berekening: https://drive.google.com/file/d/1mOz0aesa5yZlYMIc5WY4XHkBJoy7PYRC/view
Paul Verburgt
Auteur
Beste JGM van der Zanden,

Mijn column ging niet over de vraag of het kabinet de juiste maatregelen heeft genomen, maar over de breed levende opvatting onder opiniemakers dat we ons nu eendrachtig achter het kabinet moeten scharen, ook al ben je het met het kabinet oneens. Deze opvatting wordt gelardeerd met laatdunkende teksten over het parlementair debat en de controlefunctie van de Kamer, de onverbiddelijke juistheid van het RiVm en het verlangen om sociale media op slot te doen.

Ik vind dat verontrustend. Juist als je niet zeker bent van de juistheid van de ingezette beleidslijn - en jouw commentaar is een van de bewijzen ervan - is debat en meningsvorming van wezenlijke betekenis. En dan laat ik alle algemeen geldende noties over onze democratische waarden maar even buiten beschouwing.

Het is duidelijk dat je het kabinetsbeleid niet ziet zitten, maar omdat nu af te doen als emo-politiek gaat mij veel te ver. De koers die een samenleving kiest, hangt van meer af dan van rekensommen of technische kennis. Er komen allerhande 'emoties' bij zoals democratische waarden (daar zijn ze weer!), opvattingen over goed en slecht, gelijkheid, bescherming, noem maar op. En ja, daar wil men dan ook de gevolgen van dragen. Ook al lijken die 'irrationeel'.

Zoals in tijden van nood gebruikelijk wordt ook nu weer geroepen om een kabinet van deskundigen of nationale eenheid. Maar ook zo'n kabinet ontkomt niet aan brede, niet uitsluitende 'rationele' afwegingen, zij het dat men die in eigen kring maakt, vaak in de achterkamertjes. Doe mij dan maar de normale democratie.

Of het huidige kabinet de juiste beslissingen heeft genomen, zal moeten blijken. Feit is dat het inmiddels de 'emo-politiek in het kwadraat' van Baudet cs voert, ook al noemt men het een intelligente lockdown.

Paul Verburgt
Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Nog steeds overtuigd dat het kabinetsbeleid juist was?

Velen schrijven nu eindelijk: we plegen zelfmoord of zelfs harakiri. Maar het beleid is nog praktisch niet veranderd. Eerst moet de IC bezetting terug naar "normaal" i.p.v. dat er desnoods een miljard wordt besteed om die capaciteit op te voeren. Dat zou het meest rendabele besluit van een kabinet ever zijn! Sinds 1848!

Er was in 2007 in de VS al een prachtig goed onderbouwd draaiboek voor een pandemie. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11425
Niemand kan zeggen dat er niet is gewaarschuwd voor over reactie. Dit is uit de NYT van 20 maart 2020: https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html
In dit artikel wordt uitgelegd,waarom de psychologie kan voorzien dat mensen geen qaly berekeningen willen maken, tenzij je het dilemma correct framet: http://behave.tbm.tudelft.nl/index.php/2020/03/28/moral-decisions-and-the-corona-crisis-insights-from-the-behave-research-program/
Een qaly berekening voor Corona valt onder de taboevermijding: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755534517300684 Mensen gedragen zich irrationeel en inconsequent als ze geconfronteerd worden met keuzes uit verschillende "sferen| zoals geluk en geld, of vriendschap en geld etc.
Of als mensen met "heilige waarden"geconfronteerd worden: https://www.scientificamerican.com/article/psychology-of-taboo-tradeoff/

Meer over Crisismanagement