Channels

De overheid in Nederland is verworden tot een meritocratisch bureaucratisch monstrum waar toppolitici en ambtenaren elkaar de bal toespelen, terwijl de burgers en het MKB systematisch worden uitgemolken en beboet.

Een dergelijk boude stelling vraagt om onderbouwing die ik geef in tien samenhangende bouwstenen.

1) Overbodige bestuurslagen als provincies, 50% van de gemeenten en alle deelgemeenten, benevens circa 350 adviescolleges worden in stand gehouden, terwijl Nederland niet veel groter is dan Rijnland Westfalen. Het nut van veel van deze colleges is omstreden. Bovendien vertragen zij in ernstige mate de besluitvorming.

Lees ook:

Hebben de banken niets geleerd?

2) Het ‘polder’ bestuur in Nederland ligt in handen van een relatief kleine kring van circa 1000 participanten, die vrijwel allen lid zijn van de VVD, CDA en PvdA en in toenemende mate ook D66 en Groen Links. Zij verdelen onderling alle bestuurlijke banen in de semioverheid, waarbij niet zozeer wordt gelet op competenties, maar voornamelijk op ‘de weg weten in Den Haag’. N.B. Als toezicht bij zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijs instellingen faalt is dat geen belemmering om betrokken bestuurders elders weer te herbenoemen. (zie o.a. Louk Hermans , Ed Nijpels en Elco Brinkman)

3) Het kabinet Rutte II heeft €51 miljard omgebogen of circa 6% van ons nationaal inkomen, waarbij iedere burger en MKB in de crisistijd nog eens extra is gepakt met als credo dat het noodzakelijk was om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Fundamenteel is echter op het overheidsapparaat zelf nauwelijks bezuinigd (bestuurslagen, adviescolleges en doorgeschoten toezicht).

4) Mede door het uitgeklede onderwijsbeleid van Den Haag dreigt volgens de WRR en het SCP Nederland zichzelf sociaal en cultureel in tweeën te delen. Er is een groeiende groep van hoogopgeleiden die ‘open’ denken over Europa en migratie, die het liefst alleen met elkaar omgaan. Laagopgeleiden delen met elkaar het wantrouwen over politiek, een gebrekkig zelfvertrouwen en het gevoel dat hun sociaal-economische positie bedreigd wordt door Europese eenwording en globalisering.

Array5) De overheid heeft de collectieve lasten tussen 2011 en 2014 laten stijgen van 38,4% naar 40,2% terwijl de nationale schuld 70% van het BNP nadert (€467 miljard). Het tekort op de rijksbegroting is 15 miljard Euro of circa 2% van het BNP. Geen cijfers om trots op te zijn maar in (post) crisistijd nog net aanvaardbaar. Helaas stijgen in 2015 de lasten wederom.

6) Regeldruk is in Nederland zo groot dat een eenvoudige burger en het MKB daar geen weg meer in weten en (dure) deskundigen nodig hebben om zich een weg door onze maatschappij te banen Officieel worden de kosten van regeldruk verminderd met €2,5 miljard, maar dit is slechts een cosmetische operatie. De huidige bestuursorganen houden niet op voortdurend meer regels af te kondigen.

7) In samenhang met 6) is het belasting en toeslagenstelsel zo ingewikkeld geworden dat zelfs deskundigen moeite hebben hier nog wijs uit te worden. Wij keren bijna €9 miljard toeslagen uit aan miljoenen Nederlanders. Vooral met zorgtoeslag wordt massaal gefraudeerd. De moraal van de burger is door de overmatige lastendruk verworden tot terugpakken waar dat maar mogelijk is, enigszins vergelijkbaar met Zuid Europa.

Array8) De grootste uitgaven van de overheid zijn sociale uitkeringen (€78 miljard) en de zorg (€73 miljard) De werkloosheid bedraagt ruim 8 %, onderbezetting bij ZZPers niet meegerekend. Vanwege de nivelleringsdrang van het kabinet is dit percentage onnodig hoog, dus ook de hoogte van de uitkeringen. De zorgkosten zijn daarnaast de hoogste van alle EU landen.

9) Nederland heeft waarschijnlijk het zwaarste boetebeleid van Europa (onderzoek is voor zover bekend niet gedaan). Boetes worden gegeven onder het mom gedrag van burgers te verbeteren. Ze dienen in feite echter primair als extra bron van inkomsten. Voor verkeersboetes is zelfs sprake van een de facto quotum, waarbij buitenlanders opvalt dat overal camera’s staan.

10) Peperdure plannen als windmolenparken, risico’s rond de Euro, oorlog en bij gaswinning in Groningen, waarbij de overheid tot 2012 totaal geen oog had voor de veiligheid van burgers, kunnen nieuwe onwelkome zepers opleveren die de burgers weer zullen belasten.

ArrayMijn meritocratische invulling voor Nederland is dat politici die volgers-talent hebben het maken. De minder talentrijken in onze samenleving worden steeds meer weggeduwd in een onderkaste van kansloze armen, niet zelden ook allochtoon. Wij kunnen niet op die weg voortgaan ook omdat het politiek cliëntelisme in de polder steeds meer hoogtij viert, de politieke bovenkaste overleeft door handjeklap, niet door excellente prestaties, waardoor de democratie steeds verder wordt uitgehold. Dit komt tot uiting door versplintering van politieke partijen met gelijktijdige radicalisering aan de rechter en linker zijde.

De conclusie moet zijn dat grondige mentaliteitsverandering noodzakelijk is. De overheid moet ontzorgen en niet plukken. De huidige kaste van politici heeft de schijn op zich geladen dat de burger er meer voor hen is dan omgekeerd. Dezelfde shock therapie als die bij banken noodzakelijk is zal ook op de overheid moeten worden toegepast.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Hoewel ik alle in het artikel genoemde punten herken verwonder ik mij toch over de laatste zin. Welke shocktherapie? Zeker in lijn met de voorgestelde verandering van mentaliteit kan ik u mededelen dat er binnen de banken, laat staan de toplaag, nauwelijks tot geen verschuiving is geweest. Er zijn wel degelijk veranderingen aangebracht, maar dat heeft tot dusverre niet tot een andere mentaliteit geleid.

Gezien de huidige mentaliteit en positie van politici, bestuurders en leiders is het wellicht ook naïef of in ieder geval lang wachten tot zich daar een kentering in mentaliteit voltrekt. En los daarvan, als er al sprake zou moeten zijn van een andere mentaliteit, dan dien ik toch eerst naar mijzelf te kijken. Het is makkelijk om naar anderen te wijzen en deze een ingrijpende shocktherapie aan te bieden. Willen we echt(er) een verandering van mentaliteit, dan dienen we toch vooral zelf iets nieuws te initiëren.

De naderende verkiezingen zullen werken als shocktherapie, de kans dat Wilders PVV de grootste wordt is groot, daar komen echter geen oplossingen vandaan. Een vijf partijen kabinet lijkt de enige mogelijkheid voor opvolging van Rutte 2, dat wordt dan de laatste kans voor de bestaande middenpartijen. De Tweede Kamer discussie gisteren over Hebdo etc was een rituele dans Kosten worden decentraal doorgeschoven, zonder dat daar aan een krachtige bestuurslaag wordt gewerkt, dus komt daar een ontsporing, tekort gemeenten nu reeds meer dan 5 miljard. Gemeenteraden staan buitenspel bij de nieuwe zorg, omdat combinaties van meer dan tien gemeenten inkopen.
Bij de banken is er inderdaad weinig veranderd, het wachten is daar dus op de volgende crisis.

De analyse is juist, maar het publiek heeft zich van de politiek afgekeerd. Bij de groepen die op weg zijn naar de onderklasse speelt politiek geen enkele rol. Politici zijn grotendeels goed opgeleide vrijgestelden, mensen die nooit echt hebben gewerkt maar hun carrière bij de ambtenarij of bij ngo’s begonnen en op een goed moment overstappen naar de politiek om daar de belangen van hun kiezers te behartigen. Moeten we niet een redelijke politiek partij oprichten die dit van binnenuit gaat doorbreken? De huidige politieke klasse zal dit nooit doen.

Beste Rob
Ik denk dat er een crisis bij de bestaande middenpartijen van PvdA tot en met VVD zit aan te komen. Na Rutte 2 is waarschijnlijk slechts een vijf partijen kabinet mogelijk, ik hoop dat dat zal leiden tot een wake up call anders neemt een radicaliserende groep op rechts of links het over. In een nieuwe politiek partij zie ik voorshands weinig, we hebben er al teveel

Toon alle 4 reacties
x
x