'Marketeers zijn de drivers van innovatie'

Columns

'In de nasleep van de COVID19 pandemie verschuiven de normen van klantbetrokkenheid opnieuw. Met technologie, wetgeving en maatschappelijke verschuivingen als drijvende kracht is de klantervaring belangrijker dan ooit. Innovatie betekent in wezen aanpassing aan verandering, daardoor is Innovatie rondhuid kritiek onder de huidige omstandigheden.’ Aldus de ondervraagde Marketing leiders.

In het recent gepubliceerde rapport: 6e editie ‘the state of marketing’ van Salesforce  research gaven bijna 7000 Marketing leiders ‘worldwide’ hun mening over veranderende definities van marketingsucces, verschuivingen in betrokkenheidsnormen en privacy praktijken, evaluerende  marketingvaardigheden en -processen en ontwikkelingen van datamanagementstrategieën en -tactieken.

'Marketeers veranderen van boodschappers in ‘engagers’ die een zinvolle klant koesteren’

Een statement met een wereld aan inhoud. Relaties met klanten gaan namelijk steeds verder. De complexiteit waar de marketeer mee te dealen heeft neemt alleen maar toe. Waar in 2019 nog gemiddeld 10 databronnen gebruikt werden om de klant te begrijpen wordt voorspeld dat dit aantal in 2021 zal stijgen naar gemiddeld 20. Een interessante conclusie want gaat het niet juist om de bronnen met de juiste relevantie en speelt het absolute aantal daarbij niet een ondergeschikte rol?

Hoe dan ook, Artificial Intelligence wordt een cruciale rol toegedicht. Het wordt ingezet om klantinteracties te automatiseren over kanalen en apps, tot verbeterde klant segmentatie te komen en de klantervaringen te personaliseren.

Conclusie is dat Marketing innovatie[2] zich de komende 10 jaar zal concentreren op:

  • Augmented reality: een klantervaring door toevoegingen te doen aan de wereld zoals wij haar kennen
  • Het moeten dealen met steeds veranderende regelgeving en privacywetgeving
  • Virtual reality: een klantervaring gebaseerd op een volledig virtuele 3-D wereld

De samenwerking van marketing met sales-, service- en e-commerce teams is geen nice to have meer maar een must have. Gemiddeld 75% van de marketing leiders in Nederland geeft aan haar doelen met deze teams te delen. Er is dus nog steeds veel te winnen want 75% wel betekent ook dat 25% dat nog niet doet.

Al met al reden om jezelf als marketingleider nog eens de volgende vragen te stellen: hoeveel en vooral welke relevante databronnen worden in de praktijk écht gebruikt? In hoeverre, en op welke wijze worden deze bronnen gekoppeld? Hoe worden daar bij jullie, conclusies aan verbonden in relatie tot je klant en te voeren marketing -en salesstrategie? En wat staat bij jullie op de prioriteitenlijst aan technologische ontwikkelingen om hier meer werk van te kunnen maken? Én zijn er mogelijkheden om je doelen en resultaten nog beter in lijn te brengen met andere disciplines? 1+1=3 tenslotte.

Laat me weten wat je vindt ?

Stuur een mailtje naar info@anmacom.nl of reageer.

Annelies Huisingh RM MBA is directeur van Anmacom B.V. Een netwerkorganisatie voor strategisch marketing advies, innovatie en interim management. Annelies is auteur van Impact door Innovatie.

[1] Bron: salesforce.com/research: sixth edition State of Marketing. Insights and trends from nearly 7,000 senior marketers leading through change.

[2] Bron: salesforce.com/research: sixth edition State of Marketing – country profile Netherlands

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Niels van der Stappen
Een titel is natuurlijk maar een titel, maar creëert toch een beeld, in dit geval van een beroepsgroep die erg tevreden is over en met zichzelf. Nu lijkt de mens dat nodig te hebben en (om ook maar even te generaliseren) de marketeer misschien nog wat meer dan gemiddeld, want buitenkant en imago zijn hier immers nog belangrijker dan elders.
Laat ik als technisch/materiaalkundig innovatie-adviseur en ingenieur er hetvolgende over zeggen: uit zowat alle voorbeelden uit de literatuur en praktijk komen de grote stappen in innovatie uit de voortbrengings-organisatie zelf (ontwikkel-afdelingen, R&D). De incrementele innovatie (nog een beetje mooier en ...) komt meer van de marketing-kant. Prima. Daar gaat dit stuk over: al decennia bekende technieken als augmented en virual reality wordt goede kansen toegedicht. Waar de marketeers nog eens een antwoord op zouden moeten geven: waarom wordt al die in theorie zo mooie en in praktijk beschikbare technologie nog niet zoveel gebruikt?
Nog een kritische vraag: de marketing-afdeling heeft al moeite met het samenwerken met sales, service & e-commerce??? Wat doet die afdeling dan op zijn eiland? Een marketing-afdeling die geen contact heeft met de eigen product-ontwikkeling en engineering is mijns inziens al klaar om opgedoekt te worden. Dat zal qua innovatie nooit veel worden. En waarschijnlijk hebben ze daarom ook geen benul van de vraag die ik aan het eind van mijn eerste alinea stel...

Meer over Online Marketing