Marketing verandert. Focus op klant experimenten.

Columns

Er tekent zich een duidelijke trend af: bedrijven durven vaker te experimenteren. De kansen voor nieuwe producten en diensten worden steeds meer aangetoond door ze direct te testen in de praktijk.

Niet onlogisch, omdat uit neurologisch onderzoek blijkt dat 90-95% van het klantgedrag onbewust is. Oftewel, klanten doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen.

Enquêtes, interviews en klantenpanels zijn een discutabele basis voor het nemen van beslissingen over nieuwe producten en diensten. Daarin wordt namelijk geheel vrijblijvend naar intenties gevraagd.

Het feitelijke klantgedrag is de beste voorspeller voor het toekomstige klantgedrag: geen woorden maar daden. En dus proberen bedrijven steeds meer dingen gewoon uit.  Klant experimenten dus. Soms kost dit meer geld, maar het levert oo...

Meer over Online Marketing