Management games in de praktijk

Cover stories

Op Managementsite.nl is dit jaar een succesvol drieluik over de ontwikkelingen op het gebied van serious gaming, gamificatie en management games gepubliceerd van de hand van Van Uden en Zuurmond.

In hun laatste bijdrage 'Serious game designer?' poneren de auteurs de stelling dat game designers in de toekomst eigenlijk volwaardige organisatieadviseurs zouden moeten zijn en dat het gamekarakter ondergeschikt dient te zijn aan het advieskarakter. Juist adviseurs hebben behoefte aan praktijkervaringen en voorbeelden van  games die gedurende langere perioden zijn gespeeld binnen bedrijfsleven of overheid.

‘Doe mij maar een game’, of  ‘kan je een ochtend vullen met iets wat op een game lijkt, dan hebben we dat ook gedaan’.  Het zijn uitspraken waar ik regelmatig mee wordt geconfronteerd. Dergeli...

Bart Lamot
Serious gaming is zeker interessant en nuttig, let wel op dat de spelers zelf de geleerde informatie moeten vertalen naar de werkvloer. Bij het toepassen van Verspellen (Gamification) is hier minder sprake van omdat het spel tijdens de normale werkzaamheden gespeeld wordt, er is geen vertaling tussen training en praktijk meer nodig.

Groet,
Bart Lamot
Spelmaker
juan tates
Ik ben het zeer eens met de reactie van Bart Lamot. Bij gamification worden de spel-elementen direct in de praktijk geplaatst; er is geen noodzaak meer voor transfer.

De prestaties in de praktijk bepalen de voortgang in de game. Deelnemers krijgen punten door in de praktijk resultaten te boeken. Bij een bepaald resultaat komt men weer op een hoger level of gewoon hoger in de ranking.

Naast het ontbreken van de noodzaak tot transfer is het voordeel dat deze manier van werken veel goedkoper is. Waarom? a. designkosten zijn lager b. je kunt iets dergelijks met duizenden mensen tegelijkertijd doen en c. er zijn nauwelijks verletkosten.

Ik heb verschillende ervaringen met het gamificeren van salestrajecten. Omzetstijging was gemiddeld 20%. Deze zakte naderhand wel weer weg, maar bleef op een structureel hoger niveau.
Mary van Boxtel
Ter verrijking van jouw artikel: Wij werken in plaats van met een multidisciplinair team van psychologen etc. met een ontwerpteam (afgevaardigden van de verschillende afdelingen) uit de organisatie zelf. Het blijkt dat mensen uitstekend in staat zijn hun eigen spelsimulatie te bouwen. Dit heeft prachtige neveneffecten: de ontwerpers leren elkaar(s) afdelingen goed kennen en ze leren met veel plezier incidenten te identificeren, die grote effecten hebben op de (organisatie) resultaten.
Als organisatieadviseur hoef ik alleen maar kennis toe te voegen over de methodiek en het proces te faciliteren.
Mijn ervaring is dat het hele bouwproces al een geweldige flow veroorzaakt bij de betrokkenen en dat dit weer draagvlak creëert voor het spel en de acties die hieruit voortvloeien. Ik ben het met je eens dat gaming een succesvolle veranderkundige interventie kan zijn.
Groet
Mary van Boxtel
Willem Mastenbroek
Pro-lid
gaming in de financiële wereld
http://thefinancialbrand.com/25728/gamification-in-retail-banking/

Meer over Management Development