Management Development, maar dan anders

Cover stories · Cases

In het eerste deel van dit artikel constateerde ik dat managementprogramma’s door de bank genomen een mager effect hebben. Succesvolle MD programma’s sluiten nauw aan bij het werk, vinden plaats in een context van al gestarte organisatieverandering en bieden een balans tussen individuele leerbehoeften en organisatiebelangen. Maar hoe doe je dat nu concreet?

In dit artikel beschrijf ik hoe ik met de directeur van een zorginstelling op zoektocht ging.

De zorginstelling

ZZP Zorggroep bestaat uit drie klantstromen: langdurige (ouderen-)zorg, wijkverpleging en herstelzorg en is regionaal verspreid over meer dan dertig locaties (veelal kleinschalig wonen) in en rond Nijmegen. Zo’n drieduizend medewerkers (1600 fte) leveren zorg aan vierduizend cliënten en bewoners. In totaal zijn er ongeveer v...

Meer over Management Development