Leiderschapsles: toon warmte, voordat je competentie laat zien

Columns

Bij het beoordelen van mensen richten wij ons op twee kenmerken. Aan de ene kant op hoe warm, betrouwbaar en relatiegericht iemand is en aan de andere kant op hoe competent, angstaanjagend en krachtig deze persoon is. Op basis van deze twee clusters van kwaliteiten schatten wij het karakter en de intenties van iemand in. 

We evalueren een aantal kwaliteiten van een persoon om vervolgens tot een coherent en volledig beeld te komen. Voor leiders is het belangrijk te weten dat de twee basale kenmerken - warmte en competentie - meer dan 90 procent van de indrukken bevatten die we vormen van de mensen om ons heen. Welk beeld medewerkers van jou als leider hebben is bepalend voor je effectiviteit als leider, en daarmee voor je impact in je organisatie. 

Vier stereotypen als beoordeling

Meer over Leiderschap